GISportal
Jedeme i díky Vám

Earth Explorer – družice dálkového průzkumu Země + Soutěž!!! (TZ)

Česká kosmická kancelář (CSO) vydala studii o družicích Evropské kosmické agentury (ESA) Earth Explorer, které jsou určené pro pozorování planety Země v různých oblastech vědeckého výzkumu – atmosféra, biosféra, hydrosféra, kryosféra či podpovrchová stavba Země. Publikace je určená všem, kdo mají zájem o zapojení do přípravy některé z plánovaných družic, ale i těm, kteří chtějí využívat data, která tyto družice produkují.

Zajímavou informací především pro řešitele projektů či diplomových prací využívajících družicové snímky je fakt, že data, která produkují tyto družice, jsou volně dostupná přes webové rozhraní Earthnet Online (ESA). Podmínkou je pouze registrace a udání základních informací o projektu, v rámci kterého je o data žádáno.

Studie je ke stažení zdarma ve formátu .pdf (22,6 MB) na stránkách CSO.

Soutěž!!!

První tři nejrychlejší z Vás, kteří správně zodpoví pět soutěžních otázek získají výtisk publikace Earth Explorer (s věnováním autorů)

  1. Kolik družic Earth Explorer je právě na oběžné dráze okolo Země?
  2. Pro kterou družici Earth Explorer byly v České republice vyrobeny mikroakcelerometry MAC?
  3. Která družice Earth Explorer byla zničena při startu v roce 2005?
  4. Jaký je název družice, jejíž data jsou využívána pro modelování gravitačního pole Země?
  5. Na který rok je plánován start družice ADM-Aeolus?

Správné odpovědi posílejte na email leimerova@czechspace.cz včetně adresy, kam má být výhra zaslána (pokud nechcete uvádět svoji soukromou adresu, stačí adresa školy či pracoviště nebo lze výtisk předat osobně na adrese České kosmické kanceláře, Prvního Pluku 17, Praha 8, 186 00).


Share
Share