GISportal
Jedeme i díky Vám

ERDAS Image Compressor 2014

ERDAS Image Compressor 2014 je nový samostatný nástroj, který umožňuje konverzi a zpracování kompresních formátů ECW a ISO JPEG2000.

Softwarový produkt je doplňkovým nástrojem podporující stávající produkty Geospatial 2014. ERDAS Image Compressor 2014 nabízí cenově efektivní, zjednodušené zpracování úloh komprese dat a zároveň podporuje jejich pokročilejší požadavky. Software není k dispozici k prodeji jako samostatný produkt, ale můžete ho využít k vaší stávající licenci produktů Geospatial 2014. ERDAS Image Compressor 2014 je první verze produktu.

 • Podporuje platformy Windows a Linux, pouze pro 64 -bit
 • Jednoduchý průvodce umožňující pracovní postupy pro:
  • Dávkový režim pro kompresi tisíce jednotlivých datových sad
  • Režim mozaikování pro kombinování samostatných snímků do bezešvého výstupního snímku
 • Pokročilý příkazový řádek
 • Podporuje všechny hlavní formáty pro ukládání geoprostorových rastrových souborů, včetně TIFF, IMG, JPEG, MrSID, ERS a ALG
Ukázka programového prostředí
Ukázka programového prostředí

 

ERDAS Image Compressor 2014 vyžaduje jednu z následujících licencí:

 • ERDAS APOLLO (Essentials , Advantage , Professional)
 • ERDAS IMAGINE Professional
 • GeoMedia Smart Client (Essentials , Advantage , Professional)
 • GeoMedia WebMap Professional

Zdroj: TKP Czech Republic

Share
Share