GISportal
Jedeme i díky Vám

ESA zpřístupnila archiv snímků Landsat

Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila, že otevřela datový archiv se snímky z projektu Landsat. Přístup do archivu s více než třicet let dlouho časovou řadou snímků je poskytován bezplatně, přičemž většina snímků z archivu nebyla nikdy dříve dostupná. Datový archiv uschovává kolem 2 mil. družicových snímků pokrývající oblast Evropy a Severní Afriky již od 70. let 20. století, celkově jde o 450 TB dat. Umožnění volného přístupu k těmto snímkům je důsledkem revize datové politiky ESA z roku 2010, kdy se přizpůsobila tzv. „Joint Principles for a Sentinel Data Policy“, která byla schválena členskými státy ESA (tedy i ČR) podílejícími se na programu GMES, jehož součástí je podpora bezplatného poskytování dat a otevřeného přístupu k nim. ESA zpřístupněním svého archivu následovala USGS, která umožnila bezplatný přístup k datům Landsatu v roce 2009.

V současnosti bude umožněn volný přístup ke všem datům pořízeným senzory Thematic Mapper a Enhanced Thematic Mapper, družicové snímky ze staršího senzoru Multispectral Scanner budou zpřístupněny později. Přístup k datům je umožněn skrze Earth Observation Principal Investigator Portal, kde je nutné zadat krátký popis projektu a rozsah požadovaných dat. Jakmile jsou data připravena, žadatel obdrží informace potřebné k jejich stažení. Brzy má být spuštěn také online archiv, který umožní uživatelům umožní přímý přístup datům. Kvůli ohromnému množství dat má být online archiv kompletně přístupný zhruba za 2 roky.

 

Share
Share