GISportal
Jedeme i díky Vám

ESNC – European Satellite Navigation Competition 2014

V roce 2014 probíhá již jedenáctý ročník soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC, která je mezinárodní soutěží nápadů zaměřených na využití družicových navigačních systémů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Soutěž je určena nejen společnostem a podnikatelům, ale také univerzitám, výzkumným ústavům i jednotlivcům.

Do soutěže může být přihlášen jakýkoli nápad, systémové řešení nebo prototyp v různé fázi vývoje a jedinou podmínkou je, že soutěžící nápad musí, alespoň v minimální míře, využívat družicové navigační systémy. Stejně jako v letech minulých se v rámci soutěže vyhlašuje regionální vítěz České republiky, který za svůj nápad obdrží peněžitou odměnu ve výši 3500 EUR. Druhé a třetí místo bude odměněno částkou 1500 resp. 750 EUR. Navíc všem vítězům na prvních pěti příčkách budou poskytnuty konzultační služby střižené na míru danému nápadu, a to v hodnotě 2000 EUR.

Tyto odměny jsou spolufinancovány Evropskou Komisí. Vítěz regionálního kola nejen že představí svůj nápad na slavnostním vyhlášení soutěže na podzim v Mnichově, ale zároveň postupuje do klání o vítězství v celé soutěži, kde je připravena peněžitá odměna ve výši 20 000 EUR. Jednotlivé nápady také mohou soutěžit o jednu ze sedmi speciálních cen, které vyhlašuje Evropská GNSS agentura GSA, Evropská kosmická agentura ESA, Německá kosmická agentura DLR, Evropský patentový úřad EPO, Dvě německá ministerstva, speciální cena „GNSS Living Lab Prize“ a nakonec pouze pro studenty existuje tzv. „University Challenge“.

Soutěžní nápady je možné od 1.dubna do 30.června 2014 průběžně ukládat do uživatelsky přátelské on-line databáze. Organizátorem soutěže v ČR je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor kosmických aktivit a ITS. Partnerem této soutěže je BIC-R&D s.r.o., které se spolupodílí na organizaci soutěže a je sponzorem regionálních cen spolu s Evropskou unií. V letošním roce se soutěže opět účastní 25 regionů.

Zdroj: Český kosmický portál

Share
Share