GISportal
Jedeme i díky Vám

Esri a NAVTEQ podepsali dohodu

Společnost Esri podepsala dohodu s předním světovým poskytovatelem dopravních map. Důsledkem této dohody bude možnost přístupu k nejaktuálnějším dopravním datům prostřednictvím ArcGIS Online a ArcGIS Data Appliance. Využít je budou moci všichni ti, kdo potřebují kvalitní podkladová data pro routování a další síťové analýzy.

Prostřednictvím služby ArcGIS Online mohou uživatelé přistupovat k předpřipraveným podkladovým datům a používat nad nimi služby, jako je geokódování nebo routování. Je tak možné vytvářet vlastní mapy a poté je snadno sdílet s širokou komunitou uživatelů.

Pokud například potřebujeme vypočítat dostupnost, není nutné složitě shánět vstupní data, ale je možné využít data poskytovaná prostřednictvím ArcGIS Online. Nejedná se totiž o WMS službu, ale je možné nad těmito daty počítat analýzy.

Na obrázku je ukázka dat, která jsou dostupná přes ArcGIS Online již dnes. V tomto případě se jedná o silniční síť USA, obsahující přes 800 tisíc záznamů.

Vrstva silnic USA načtená prostřednictvím ArcGIS Online

ArcGIS Data Appliance je unikátní kombinace hardwaru a dat, která zajišťuje výkon, který uživatelé potřebují pro náročnější analýzy. Škálovatelný server se připojí do vnitřní sítě uživatele a poskytuje terabyty podkladových dat v rozsahu celého světa.

Data NAVTEQu budou dostupná v červnu 2011, prozatím však budou pokrývat pouze Austrálii, Nový Zéland a Jižní Ameriku. Širší pokrytí bude k dispozici později v letošním roce.

Share
Share