GISportal
Jedeme i díky Vám

Evropská komise zveřejnila výzvu k podávání nabídek projektů ITS v rámci víceletého programu „2012 MAP Inteligent Transport Systems (ITS)“

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhu projektů v rámci víceletého programu “2012 Multi-Annual work programme Inteligent Transport Systems (ITS)“. Jedná se o víceletý program, který překlenuje období do roku 2014, od kdy bude využíván nástroj CEF (Connecting Europe Facility). Rozpočet na celou výzvu je 50 M€. Nejzazší termín pro předkládání návrhů je stanoven na 28.2.2013. Více informací o výzvě a o podmínkách pro předkládání návrhů projektů je k dispozici na adrese výzvy.

Zdroj: Český kosmický portál

Share
Share