GISportal
Jedeme i díky Vám

Evropský projekt i-GOing – další krok vpřed na poli indoor navigace

O problematice indoor navigací jsme na GISportále psali již několikrát, a to především v souvislosti s nástupem Google Map 6.0 pro Androidindoor navigací od NAVTEQ či map letišť na Bing Maps. Nyní se do tohoto nového segmentu navigací pouští i GSA (Evropská vesmírná agentura – European GNSS Agency – Úřad pro dohled nad evropským GNSS) se svým vlastním, ještě ne plně fungujícícím, navigačním systémem Galileo.

Ukázka indoor navigace

Evropská unie v rámci programu FP7 (rámcový program EU pro výzkum a vývoj) financuje projekt s názvem „i-GOing“, který je zaměřen na návrh, vývoj a demonstraci služby přesné navigace v uzavřeném prostoru, založené na systému Galileo a moderních „pseudolit“ technologiích. Francouzská společnost Insiteo která projekt „i-GOing“ řídí, je přesvědčena, že nedávné vypuštění prvních dvou operačních družic systému Galileo otevírá dveře k řadě nových možností pro úspěšné řešení tohoto úkolu.

Firma věří, že flexibilita systému Galileo umožní výrazné zlepšení možností indoor navigace, a to především pomocí tzv. „pseudolitů“, neboli pseudosatelitů. Pseudolity jsou malé vysílače, které lze využít k vytvoření místní, pozemní alternativy GNSS – navigačního systému.

Systém pseudolitů

Prakticky bude systém fungovat tak, že uživatel bude lokalizován pomocí signálu GPS nebo Galileo a poté bude moci v budově pokračovat volně pomocí navigačních signálů z pseudolitů. Společnost i-GOing chce dosáhnout přesnosti lepší než jeden metr. Tento technologický posun by měl umožnit vznik řady nových aplikací zaměřených na indoor navigaci, snadnější nalezení odletových bran, aj.

Pro obchodníky na letištích, ale i v obchodních centrech bude tento systém znamenat možnosti přímého marketingu zaměřeného na zákazníky na tom „pravém místě“, například před jejich obchodem nebo naopak blížícím se před obchod konkurence.

Co si myslíte o možnostech indoor navigací Vy? Jedná se o technický krok vpřed nebo si jen vědci hrají ve své geo-bublině?

Share
Share