GISportal
Jedeme i díky Vám

Eye on Earth – skvělý cloud pro envi data

Na nedávno skončené 17. konferenci stran Úmluvy (Conference of the Parties, zkratka COP17), jež se pořádá v rámci Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách, byla spuštěna nová služba Eye on Earth, umožňující online spolupráci všech zainteresovaných v mapování indikátorů klimatu. Tato nová komunitní síť založená na cloud-computingu nabízí online služby pro hostování, sdílení a zkoumání dat o životním prostředí. Důležitým faktem je to, že má tato platforma pozvednout povědomí o možnostech volného přístupu veřejnosti k datům a zapojení obyvatel do problematiky (tzv. citizen science).

Úvodní stránka Eye on Earth

Na celém projektu se podílí společnost Esri, Microsoft a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Z toho také plynou technologie, na kterých služba stojí – ArcGIS Online, MS Azure a MS SQL Azure. Jako podklad slouží vrstvy Bing Maps. V současnosti jsou nabízeny 3 služby:

  • WaterWatch
  • AirWatch
  • NoiseWatch

Z názvů také vyplývá zaměření jednotlivých témat. Posledně jmenované téma je však zcela nově přidáno mezi služby a poskytuje údaje o hluku ve 164 evropských městech (EEA čítá 32 zemí, z toho 27 z EU + 6 spolupracujících států z Balkánu). Celé uživatelské rozhraní je velice intuitivní a umožňuje snadnou tvorbu prostorových dat, jejich vizualizaci a sdílení pomocí mapově založené webové služby. Tak pokud máte chvilku, mrkněte na Eye on Earth, stojí to za to…

Eye on Earth a Hradec Králové

PS: služba je plně lokalizovaná.

 

Share
Share