GISportal
Jedeme i díky Vám

Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji (pozvánka)

Dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji, kterou pořádá Vysoká škola regionálního rozvoje Praha ve spolupráci s partnerskými vysokými školami a institucemi – Technische Universität in Kaiserslautern, Slovenská polnohospodárska universita v Nitre a Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz.

Cílem konference je soustředit pozornost na problematiku regionálního rozvoje v době, kdy zdánlivě jsou jiná témata závažnější. Zaměření konference vychází z přesvědčení, že jakákoliv politika, makroekonomická či sektorová, má zpravidla i regionálně diferencované efekty – pozitivní i negativní.

Konference se koná 10. května 2012 v Auditoriu Vysoké školy regionálního rozvoje, Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17 – Řepy.

Odbornou garanci převzali: Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. (VŠRR Praha), Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. (VŠRR Praha), Doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) a Prof. Dr. Dr.h.c. Hans Kistenmacher (Technische Universität Kaiserslautern, SRN).

Bližší informace naleznete v pozvánce a přihlášce.

 

Share
Share