GISportal
Jedeme i díky Vám

Fórum mladých geoinformatikov 2019 (pozvánka)

Dňa 17.5.2019 sa na TU vo Zvolene uskutoční 12. ročník Fóra mladých geoinformatikov (FMG). Podujatie je zamerané na prezentáciu príspevkov PhD. študentov (interných/externých) a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú geoinformatike, DPZ a príbuznej tematike. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Dôležité termíny sú nasledovné:

  • 1.4.2019 – zaslanie prihlášok a abstraktov
  • 6.5.2019 – uzávierka pre odoslanie príspevkov
  • 17.5.2019 – konanie FMG

Vybrané príspevky budú publikované v recenzovaných odborných časopisoch: Kartografické listy, Geodetický a kartografický obzor a Geographia Cassoviensis.

Ďalšie potrebné informácie k tomuto podujatiu je možné nájsť na tejto stránke.

Prehľad predchádzajúcich ročníkov FMG je dostupný tu.

Share
Share