GISportal
Jedeme i díky Vám

Fórum mladých geoinformatikov – posledních pár dní do registrace!

V dňoch 5.- 6. júna 2014 sa uskutoční na Technickej univerzite vo Zvolene už 8. ročník Fóra mladých geoinformatikov. Odborné podujatie je zamerané na prezentáciu prác študentov doktorandského štúdia, ktorí sa vo svojich výskumoch zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou.

Fórum mladých geoinformatikov 2014 je tento rok výnimočné spoluprácou so zahraničnými univerzitami. Články budú uverejnené v recenzovanom zborníku a vybrané príspevky budú uverejnené v časopisoch GeoScience Engineering, Geodetický a kartografický obzor a Kartografické listy.

Do ukončenia registrácie ostávajú už iba 2 týždne!

Share
Share