GISportal
Jedeme i díky Vám

Fórum mladých geoinformatiků – uzávěrka přihlášek je dneska!!!

3. května 2013 se na Technické univerzitě v Zvoleni ukuteční již 7. ročník konference s názvem “Fórum mladých geoinformatikov”. Konference se zaměřuje na příspěvky studentů doktorského studia, interního i externího, v České a Slovenské republice. Odborným garantem konference je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

V případě zájmu prezentovat svůj příspěvek a mít jej publikovaný v recenzovaném sborníku, je potřeba se do 15. března přihlásit společně s abstraktem (max. 500 znaků). Finální příspěvky, pokud mají být ve sborníku, je potřeba zaslat do konce března. Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle časopisu GeoScience Engineering, který je na pozitivním seznamu MŠMT, tzn. jsou za něj body do RIVu. 

Více informací naleznete na stránkách konference. GISportal.cz je mediálním partnerem konference a veškeré aktuální informace o konferenci naleznete na GISportal.cz.


Share
Share