GISportal
Jedeme i díky Vám

Fórum mladých geoinformatiků ve Zvolenu (pozvánka)

5.-6. června 2014 se na Technické univerzitě ve Zvolenu ukuteční již 8. ročník konference s názvem „Fórum mladých geoinformatikov“. Letos se konference opět koná jako mezinárnodní setkání a organizátoři plánují oslovit zájemce nejen z České a Slovenské republiky, ale také z Polska a Maďarska. Konference se zaměřuje na příspěvky studentů doktorského studia, interního i externího. Odborným garantem konference je  prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

V případě zájmu prezentovat svůj příspěvek a mít jej publikovaný v recenzovaném sborníku, je potřeba se do 13. dubna přihlásit společně s abstraktem (max. 500 znaků). Finální příspěvky, pokud mají být ve sborníku, je potřeba zaslat do konce dubna. Nejlepší příspěvky mají šanci dostat se do časopisů: GeoScience Engineering, GaKO a Kartografické listy.

Více informací naleznete na stránkách konference. GISportal.cz je hlavním mediálním partnerem konference.

Pozvánka na konferenci
Pozvánka na konferenci

Share
Share