GISportal
Jedeme i díky Vám

FOSS4G-CEE & Geoinformatics 2012 [reportáž]

Ve dnech 21.-23.5. 2012 se v prostorách pražského ČVUT konala konference FOSS4G-CEE & Geoinformatics 2012, z jejíhož průběhu jsme vám přinesli online zpravodajství a také pár fotek. Akce, o jejíž pořádání se postarali společnými silami především Katedra mapování a kartografie ČVUT, České centrum pro vědu a společnost, HS-RS a Cenia, měla být lokální obdobou celosvětové konference FOSS4G (Free and Open Source for Geospatial Conference) zaměřené na open source prostorové technologie. Cílení na Střední a Východní Evropu není náhodné, protože se v těchto končinách vyskytuje velké množství příznivců a vývojářů open source, pro které mělo být FOSS4G-CEE místem k inspiraci, setkávání a výměně myšlenek. A prostředí bylo vskutku inspirativní, na chodbách jste mohli potkat smetánku nejen evropské open source scény. Přijeli a své příspěvky přednesli např. Arnulf Christl (prezident OSGeo), Athina Trakas (ředitelka evropských služeb v OGC), Markus Neteler (GIS and Remote Sensing Unit at Fondazione Edmund Mach), Vasile Craciunescu (geo-spatial.org) nebo Jiří Poláček (ČÚZK) a Helena Mitášová (NCSU).

Pořadatelé a hlavní řečnící

Konference v číslech a pojmech

FOSS4G-CEE se zúčastnilo zhruba 120 zájemců, z nichž zhruba čtvrtinu tvořili Češi. Druhá nejpočetnější skupina přijela z Rumunska, ačkoliv se jednalo o středo- a východoevropskou konferenci, tak zástupců z Polska, Maďarska, Slovenska nebo Balkánu bylo jen poskrovnu. Zato se do Prahy přijeli podívat příznivci technologií s otevřeným kódem z Německa, Francie, ale taky USA, Itále, Velké Británie nebo Afriky. Přijato bylo zhruba 60 příspěvků (z nichž některé bohužel vůbec nezazněly), 6 workshopů a 5 tutorialů (některé bohužel bez posluchačů). Většinu prezentací už je možné si prohlédnout. Kromě programu v sekcích se konaly i měnší neformální mítinky (birds of feathers) a pokonferenční code-sprint. Ke každé konferenci pak samozřejmě patří společenské akce, ta oficiální se konala v restauraci Starý vrch ve Středoklukách, několik neoficálních ve Starých časech. V brzké době vám můžeme slíbit rozhovor s organizátory, o tom, jak probíhaly přípravy a jak je vůbec napadlo akci uspořádat.

Den první: Keynotes

Konference sice oficiálně začínala až v pondělí odpoledne, ale v podstatě se pomalu rozjížděla už od nedělního odpoledne a pondělní dopoledne, kdy proběhly workshopy. Pondělní odpoledne potom patřilo již dříve zmíněným hlavním řečníkům. A že bylo co poslouchat. Po úvodních slovech z úst organizátorů – Jáchyma Čepického a Aleše Čepka, se mikrofonu chopil Jiří Poláček (ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí ČÚZK), který se ve svém vystoupení pokryl jak historii ČÚZK, tak začátky používání webových služeb na této instituci (vědeli jste, že aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí je ročně zobrazena více než 20 milion krát?) a samozřejmě i INSPIRE a implementací této směrnice (WMS služby ČÚZK v roce 2011 dosahovaly průměrně objemu 200 GB stažených dat měsíčně). Zajímavou byla informace o pilotním projektu stahovacích služeb (WFS), které mají umožnit volný přístup ke všem datům INSPIRE, které souvisejí s katastrem nemovitostí (parcely, budovy, adresy, administrativní jednotky). Pilotní projekt byl spuštěn 21. 5. 2012 a služba by měla být dostupná 28. 6. 2012. Data v GML jsou k dispozici za jednotlivé katastry. Z úst Jiřího Poláčka zazněla navíc ještě jedna velmi zajímavá myšlenka, a to že “volně dostupná data a služby jsou snad ještě důležitější než open source software”.

Druhým, který odhalil (doslova) své myšlenky byl Arnulf Christl (prezident OSGeo, člen OGC, metaspatial, …). Arnulf ve svém prvním příspěvku (druhý improvizovaný nahradil na konci oficiálního programu původně plánovaný keynote Heleny Mitášové) představil OSGeo, vztah a rozdíly mezi open source a proprietárním softwarem (který přirovnal k black box modelu). Především naznačil možnosti využití open source pro business, protože podle jeho slov “pouze 10 % příjmů v IT je generováno prodejem uživatelských licencí na software”, zbytek představuje zejména zákaznický servis, kustomizace nebo odlaďování software. Arnulf se rozhodně nebál říct své názory a jeho prezentace měla drive, pomocí videí (kopírování, podmínky služeb) vyjádřil své pocity z licencování a kritický byl i k patentové politice – “patenty jsou brzdou inovací”. Ve svém dalším (v pořadí čtvrtém) příspěvku stejně rozebral i směrnici INSPIRE, kterou nazval mýtem, a počínání kolem jejího prosazování a implementace.

Jako třetí řečník v pořadí vystoupila Athina Trakas z OGC (jeden ze 2 evropských zaměstanců OGC). Ta všem v sále přiblížila roli OGC, strukturu organizace i procesů tvorby nových standardů. Zmínila, že členem OGC může být téměř kdokoliv – profesní sdružení, vládní instituce, neziskovky, malé společnosti zabývající se vývojem a implementací open source, ale také velké společnosti a prodejci proprietárních programových prostředků (ESRI, Bentley, Google, Oracle). V ČR jsou členy společnost Help Service Remote Sensing a Masarykova univerzita. Athina vyzdvihla i spolupráci mezi OGC a ISO nebo W3C a upozornila na rozdílnost procesů INSPIRE a OGC.

Za akademickou sféru promluvil Markus Neteler (Fondazione Edmund Mach, OSGeo), mj. koordinátor vývoje GRASSu. Stěžejním bodem přednášky s názvem From Open Source to Open Science bylo využití technologií s otevřeným kódem ve vědě a výzkumu, které bylo demonstrováno na několika případových studiích. Základní myšlenka je jednoduchá – „nemá-li software software, se kterým pracuji, otevřený kód, tak nemohu přesně poznat mechanismy použitého algoritmu a celý postup je netransparentní“. Pokud vás zaujalo právě téma rozhodně doporučujeme krátkou reakci na téma open source a věda, jejíž autorem je právě Markus Neteler (web, pdf )

Aby byl výčet hlavních řečníků kompletní je potřeba zmínit i Vasile Craciunesca (Rumunský meteorologický ústav, geo-spatial.org), který shrnul open source projekty a geoportály na území Střední a Východní Evropy a zmínil se také o vzdělávání rumunských učitelů a následné snaze využívat svobodného softwaru ve výuce.

Den druhý a třetí: Přednášky v paralelních sekcích

Program druhého a třetího dne byl nabitý od prvních okamžiků. V úterý probíhal dokonce ve 3 paralelních sekcích přednášek a k tomu se navíc objevil tutorial, takže bylo třeba velmi vybírat, kam se podívat. Pokud bychom měli sdělovat dojmy ze všech přednášek, které jsme navštívili, pak bychom se dostali na neuvěřitelné množství textu, protože zajímavými informacemi, tipy a novinkami se to v jednotlivých sekcích jen hemžilo. Nejnabitější sekcí úterního dne ovšem byla odpolední Development, kde byl po celou dobu sál naplněný téměř k prasknutí. Z druhého a třetího dne vám tedy předáme naše tipy na prezentace, které nás něčím zaujaly.

Plný přednáškový sál i na konci dne

Vincent Picavet (Oslandia) – Oslandia se na konferenci ukázala hned několikrát a pokaždé to bylo něco. Prezentace Graphs and topology with PostgreSQL and PostGIS, TinyOWS – the high performance WFS server, Efficiently using PostGIS with QGIS a hlavně po 26 měsících vydaný PostGIS 2.0 : geodatabase revolution si můžete stáhnout z githubu.

Thomas Bonfort (Terriscope) – I v případě Thomase Bonforta nezůstalo u jediného vystoupení. Pokročilé možnosti nového MapServeru byly představeny ve 2 přednáškách. Nejdříve zobrazování a kešování v MapServer MapCache, the fast tile serving solution a potom pokročilá kartografie, renderování a symbologie v Advanced Cartography with MapServer 6.2. Když už jsme u MapServeru, tak za zmínku stojí i snaha o uspokojení INSPIRE v jeho prostředí INSPIRE View Service in MapServer, tentokrát ale od Rakušanů Stefana Leopolda a Stephana Meißla (EOX IT Services GmbH).

Celým programem se jako nit vinulo i téma implementace INSPIRE – zmiňme alespoň Michala Šrédla (CCSS) a jeho Implementing of OGC and INSPIRE Standards – From Theory to Reality nebo How to satisfy INSPIRE Metadata demands using FOSS?! Martina Malého (T-MAPY).

Akademickou část konference pokrývala sekce s názvem Geoinformatics, která se pro účely FOSS4G-CEE transformovala z tradiční samostatné konference do součásti větší akce. A co nás zaujalo na ní? Např. Helena MitášováIntegration of open source geospatial software into graduate GIST education, ve které se podělila o zkušenosti z výuky GIS na North Carolina State University a předvedla několik případových studií, které využívaly open source nástrojů (space-time cube, srovnání DMR vytvořeného pomocí GPS v telefonu a LiDARu apod.). Luca Delucchi zase v An introduction to OpenStreetMap and some use in research proletěl historii OpenStreetMap a ukázal zajímavé projekty postavené právě na OSM (Wheelchair routing, OpenTripPlanner  nebo HarvAssist). Luca se zmínil  také o změně licence u OSM, která z původní Creative Commons (CC-BY-SA 2.0) přechází na Open Database Licence (ODbL).

Závěrem

FOSS4G-CEE & Geoinformatics 2012 se určitě vyvedla (aktuální témata, zajímaví řečníci) a i přes některé mouchy, kterých si jsou organizátoři vědomi měla akce dobrou úroveň. Příště by určitě chtělo lépe vyladit program, protože někteří přihlášení přednášející vůbec nepřijeli a shánět náhradu na poslední chvíli není jednoduché. Také 3 paralelní sekce nebyly optimální, a to jak pro posluchače, kteří museli volit mezi několika zajímavými tématy, tak pro přednášející, kdy se k některým přednáškám sešlo pouze málo přihlížejících. I přes to všechno, byla ale konference povedeným začátkem nové tradice. Příští rok se bude FOSS4G-CEE 2013 konat v Bukurešti, ale pravděpodobně půjde o derniéru této akce. Důvod je jednoduchý v roce 2014 se pravděpodobně středo- a východoevropská lokální akce přemění na celoevropskou FOSS4G-Europe.

Share
Share