GISportal
Jedeme i díky Vám

Fraktály v afrických vesnicíchFractals in African villages

Fraktály jsou na první pohled složité geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu. Vznikají jako soběpodobné obrazce, to znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku či rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar.

Jejich využití v geografii/geoinformatice můžeme najít například při modelaci terénu (viz animace).

 

Animace fraktálové "hory" - animace se spustí na kliknutí

Na konferenci TED 2007 v Tanzánii představil Ron Eglash svůj výzkum struktury afrických vesnic, které mu svoji strukturou připomínaly fraktály.

Podrobnější článek o využití fraktálů připravujeme…

Fractals are from the first look extremely complicated geometrical objects, that are popular in nowadays mathematics. Though people consider fractals to be complicated, very simple structure is usually behind the picture. Fractals are self-repeating, means the pattern is repeating no matter what is our scale.

You can see how one can use fractals in geography/geoinformatics for modeling 3D terrains (animation).

 

 

Animated fractal "mountain" - click to see the animation.

 

During TED conference 2007 in Tanzania Ron Eglash introduced his research about structures within African villages that are very similar to fractals.

 

Share
Share