GISportal
Jedeme i díky Vám

Free GISácke kurzy

Určite si už niektorí z vás položili otázku, kde sa dajú nájsť nejaké dobré gisácke kurzy, ktoré sú voľne dostupné. Veľmi dobrým riešením je stránka s názvom „Coursera“, ktorá poskytuje množstvo bezplatných kurzov z prestížnych svetových univerzít. Stránka ponúka širokú paletu kurzov z rôznych oblastí, napr. matematika, fyzika, počítačová technika, umenie a humanitné vedy, osobný rozvoj, sociálne vedy, jazyky a ďalšie. Ale pekne po poriadku, najskôr si povedzme ako stránka vlastne funguje. Pre prezeranie jednotlivých kurzov je potrebná prvotná registrácia, ktorá je samozrejme bezplatná. Po zaregistrovaní sa môžeme venovať kurzom, ktoré nás zaujímajú. Súčasťou každého kurzu sú videá, na ktorých inštruktor danú problematiku detailne opisuje a samozrejme aj údaje s ktorými sa v rámci kurzu pracuje. Jednotlivé kurzy začínajú a končia určitým dátumom. Je teda na nás, či začneme kurz krok po kroku od jeho začiatku, alebo si počkáme kým kurz skončí a stiahneme si jednotlivé videá spolu s dostupnými údajmi, na ktorých si môžeme danú problematiku precvičovať. Stránka ponúka taktiež možnosť získania certifikátu po skončení kurzu, táto varianta je už spoplatnená.

Teraz si predstavíme niektoré gisácke kurzy, ktoré je možné na stránke nájsť (napr. tak, že do vyhľadávača priamo na stránke zadáme „gis“).

Od samotného úvodu ku GIS nás prevedie kurz s názvom „Fundamentals of GIS“. Kurz zároveň približuje prácu v programe ArcMap, pričom nás prevedie od načítania jednotlivých vrstiev až po tvorbu mapových výstupov.

Ďalší kurz s názvom „GIS Data Formats, Design and Quality“ je zameraný na prácu s vektorovými a rastrovými údajmi. V rámci jednotlivých analýz sa stretneme napr. s georeferencovaním, raster kalkulátorom, zonálnou štatistikou a pod. Záver kurzu poukazuje na tvorbu webových máp.

V rámci kurzu „Geospatial and Environmental Analysis“ sa v súvislosti s priestorovými analýzami stretneme s použitím rôznych nástrojov, ako napr. Clip, Buffer a pod. Kurz poukazuje aj na prácu s 3D údajmi a rastrovými údajmi.

Okrem uvedených kurzov je možné na stránke nájsť aj mnohé ďalšie, napr. „Geographic Information Systems“, „Geospatial Analysis Project“, „Maps and the Geospatial Revolution“ a pod.

Na podobnom princípe ako spomínaná stránka „Coursera“ je založená aj stránka „edx“, ktorú tiež vrele odporúčam.

Autor: Patrik Sleziak

Share
Share