GISportal
Jedeme i díky Vám

GEODIS a SINERGISE spojují síly na poli LPIS (TZ)

V srpnu 2012 bylo uzavřeno strategické partnerství mezi společností GEODIS a Sinergise, dodavatelem softwarových řešení pro administraci a kontrolu zemědělských dotací. Cílem této dohody je nabízet klientům z řad ministerstev zemědělství a platebních agentur, které dohlížejí nad vyplácením dotací, komplexní řešení zahrnující dodávku a průběžnou aktualizaci dat LPIS společně s novou generací softwarových řešení, včetněpodpory koncovýchuživatelů.

Programy a dotace v zemědělství představují téměř polovinu rozpočtu Evropské unie. Tyto dotace jsouvypláceny prostřednictvím Integrovaného Administrativního a Kontrolního Systému (dále jen IACS). Velký důraz u zemědělských dotací je kladen především na zajištění jejich spravedlivého rozdělování. Pro správu dotací je v členských státech zaveden systém evidence využití půdy (dále jen LPIS), který umožnuje, pomocí leteckých a družicových snímků, kontrolovat oprávněnost dotace na jednotlivé půdní bloky a zamezuje tak případnému zneužití dotací. Ve snaze dále zkvalitňovat LPIS a eliminovat případné chyby, zavedla Evropská komise (DG Agri) ve spolupráci s Joint Research Centre (dále jen JRC)nové postupy a kritéria pro tyto systémy. Tyto změny bude nutné promítnout jak do samotné architektury použitých softwarových řešení, tak do procesu pořizování a aktualizace dat. A právě na tuto problematiku se chtějí GEODIS a Sinergise orientovat.

Společně jsme schopni zajistit nejvyšší kvalitu během celého procesu od pořízení snímku, přes zpracování leteckých snímků, digitalizaci LPIS až po kontrolu kvality. Spojení našich znalostí a zkušeností je ta správná odpověď na vzrůstající požadavky DG Agri u Evropské Komise,“ řekl Ondřej Tomas, generální ředitel skupiny GEODIS.

GEODIS a SINERGISE spojují síly na poli LPIS

Společná nabídka obou společností může být charakterizována ve třech následujících krocích:

  • Zhodnocení kvality– provedení analýzy stávajícího řešení na základě technických specifikací dle požadavku JRC. Tato analýza zahrnuje kvalitativní i kvantitativní rozbor stavu a výsledků, které mají byt každoročně za členský stát odevzdány Evropské komisi. Zároveň jsou analyzovány všechny datové procesy používané v LPIS členského státu tak, aby mohl být sestaven seznam doporučení jak zkvalitnit všechny části systému od dat přes metodiky až po technologickou část LPIS.
  • Aktualizace LPIS – Výsledky posledních testů kvality v řadě členských států ukázaly, že plošná aktualizace LPIS je nezbytná, a že všechny zemědělské pozemky musí být překontrolovány. Tato kontrola zahrnuje několik velmi náročných úkolů, jako jsou aktualizace referenční ortofotomapy, porovnání všech půdních bloků s ortofotomapou, vyřešení zjištěných nesouladů a nastavení navazujících procesů a metodik průběžné aktualizace.

„Strategické partnerství  Sinergise a GEODIS nám umožní společně nabízet komplexní řešení pro LPIS od moderního software po vysoce kvalitní data.  Díky vzájemné spolupráci jsme připraveni realizovat kvalitnější LPIS systémy, které pomohou státní správě zajistit vyšší kontrolu nad vyplácenými dotacemi a umožní tak výrazně snížit procento farmářů vybraných k fyzickým kontrolám namístě,“ dodává Grega Milčinski, jednatel společnosti Sinergise.

Share
Share