GISportal
Jedeme i díky Vám

GEODIS mapoval lodní cesty v centru Prahy (TZ)

Společnost GEODIS, letos v srpnu detailně zdokumentovala 125 km Labsko-Vltavské vodní cesty za použití vlastního mobilního mapovacího systému MOMAS s dosahem až 300 m. Mapování proběhlo ve spolupráci se Státní plavební správou, která si zakázku od společnosti GEODIS objednala. Celá akce trvala celkem tři dny. Plavba začala v Roudnici nad Labem, pokračovalo se přes Prahu, což byla bezesporu nejzajímavější část cesty, až po Vodní nádrž Slapy a zase zpět.

Poprvé v historii použil GEODIS mobilní mapovací systém, umístěný na přídi lodi, k dokumentaci říčního břehu Labe v roce 2010. Tehdy šlo o dokumentaci prostřednictvím systému IP-S2. Letos v srpnu, stejně jako loni, GEODIS použil systém MOMAS, který se skládá ze sférické kamery, dvou externích kamer s vysokým rozlišením a dvou laserových skenerů s dosahem až 300 m. Bylo tak možné bez problému zmapovat nejen samotnou vodní cestu, ale i břeh a přilehlé okolí. Postup byl takový, že se nejprve zdokumentoval pravý břeh a během zpáteční plavby proběhlo mapování levého břehu, aby výsledná data byla co nejkvalitnější.

Národní divadlo jak jej „viděla“ loď od Geodisu

Data, která GEODIS Státní plavební správě poskytl, lze využít například pro pasporty dopravního značení na řece, inspekci mostů, zeleně, přístavišť, kotvišť a dalších jevů vyskytujících se v okolí řeky. Zároveň mohou být využita i jako zdroj pro vytváření povodňových modelů.

Zajímavou a zároveň náročnou částí mapování Labsko-Vltavské vodní cesty bylo centrum Prahy, kde je celoročně zakotveno velké množství lodí, které bylo nutné odstranit, aby bylo možné zdokumentovat břeh Vltavy bez překážek. Proto se musely uskutečnit poměrně složité manévry, během nichž byly nejprve všechny lodě z pravého vltavského břehu přesunuty na levý a zmapována byla pravá část řeky a břehu až k pražské Troji. Mezitím byly zase všechny lodě z pravého břehu přesunuty na levý a tak bylo umožněno během zpáteční cesty zmapovat i levý břeh. Vltavu v centru Prahy se podařilo během jednoho dne vyklidit až na tři objekty, které se nepodařilo přemístit. Po zmapování pražské části Vltavy se pokračovalo až k Vodní nádrži Slapy a od tam zase zpět po pravém břehu řeky do Roudnice nad Labem.

Karlův most v mračně bodů

Státní plavební správa dostala od společnosti GEODIS data pro desktopovou aplikaci PanoramaGIS®, složené z tisíců snímků a mračen laserových bodů, které dohromady tvoří komplexní model pro měření a vizualizace. V nejbližší době dojde k aktualizaci stávajících dat i ve webové aplikaci PanoramaGIS® web. Během třídenní akce bylo najeto celkem 250 km (tam i zpět) a za 26 hodin sběru dat bylo pořízeno 106 517 panoramatických snímků a bezpočet laserových bodů. Takto pořízená data jsou velmi detailní, jejich vysokou kvalitu potvrdil i Ing. Miroslav Rychtařík ze Státní plavební správy: „Získaná data jsou natolik detailní, že je možné změřit podjezdné výšky pod mosty, šířky průjezdných polí, prověšení elektrického vedení, polohu bójí, plavebního značení, plovoucích můstků a dalších zařízení.“

Zdroj: GEODIS

Share
Share