GISportal
Jedeme i díky Vám

GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně (TZ)

Společnost GEODIS koncem roku 2012 dokončila grantový projekt vývoje „Komplexního mapovacího systému“ (dále jen KOMAS), na kterém spolupracovala s Ústavem geodézie Vysokého učení technického v Brně. Dotace projektu, o celkovém rozpočtu 30 mil. Kč, byla přidělena z Operačního programu Podnikání a inovace – program ICT a strategické služby – výzva II již v roce 2010. Grant podporuje nákup komponent pro vývoj mobilních mapovacích technologií, včetně sofistikovaných softwarových řešení, a jejich uvedení na trh. Projekt byl rozdělen do několika etap mezi roky 2010-2012. Poskytnutí grantu pomáhá vytvořit podmínky pro vývoj ojedinělých způsobů sběru, zpracování a interpretace geografických dat a zároveň pomáhá zvýšit zaměstnanost kvalifikovaných odborníků v regionu. Grantový projekt byl minulý týden zakončen předáním věcného daru, dataprojektoru značky EPSON, pro pedagogické účely Ústavu geodézie, Stavební fakulty VUT v Brně.

Věcný dar za společnost GEODIS předal její prokurista, Ing. Karel Sukup, CSc. vedoucímu Ústavu geodézie panu doc. Ing. Josefu Weigelovi, CSc. Při této příležitosti odpověděl pan docent Weigel na několik otázek:

Jak jste byl spokojen s průběhem spolupráce na projektu KOMAS s naší společností?

Velmi! Náš ústav (Ústav geodézie) spolupracuje se společností GEODIS již od jejího založení, tedy celých dvaadvacet let. Hlavním důvodem je především fakt, že GEODIS platí již řadu let za středoevropského lídra ve svém oboru, který mnohdy udává směr a to především díky jeho inovativním technologiím a metodám práce. Kromě stejného oboru nás také pojí příslušnost k městu Brnu.

Co vám, jako Ústavu geodézie, tato spolupráce přinesla?

Největší výhodou spolupráce je především možnost velmi blízké kooperace našich pedagogů a studentů se společností, která má ve svém oboru velmi silnou pozici a to i v mezinárodním měřítku. Studenti mají možnost seznámit se s nejmodernějšími dostupnými technologiemi a to nejenom z pohledu “klasické geodézie“, ale i mobilního mapování nebo nejnověji dálkového průzkumu Země pomocí bezpilotních leteckých prostředků někdy nazývaných také DRONY. Právě tato konfrontace teorie, která je doménou akademické půdy, s moderní praxí společnosti GEODIS přináší našim studentům, ale i pedagogům, velkou přidanou hodnotu. Na základě tohoto grantu vznikla řada diplomových prací našich studentů a další doktorské disertační práce jsou rozpracované. Čtyři z našich studentů a studentek měli také možnost ve společnosti GEODIS absolvovat několikaměsíční odbornou stáž.

Jak, podle Vás, vnímají vaši studenti společnost GEODIS?

Naši studenti jsou si vědomi, že GEODIS je největší společností v České republice v oblasti geodézie a geoinformací a tak i pravděpodobnost, že po svých studiích do této společnosti nastoupí nebo s ní jinak spojí svou budoucí kariéru, je poměrně vysoká. Je tedy pro ně samozřejmě lákavé si tuto „půdu“ dopředu prozkoumat. Dobře vědí, že GEODIS je, kromě jiného, dodavatelem mapových podkladů pro takové mapové portály, jako jsou například Google Maps nebo Mapy.cz, které důvěrně znají z každodenního používání svých notebooků, tabletů a mobilních telefonů a představa, že by svou budoucí kariéru spojili i s takovýmito projekty, je pro ně určitě lákavá…

Zdroj: GEODIS


Share
Share