GISportal
Jedeme i díky Vám

GeoForum CS 2013 (reportáž)

V pondělí 30. září a úterý 1. října se v krásném prostředí mikulovského hotelu Galant uskutečnil čtrnáctý ročník konference GeoForum CS. Tuto akci pořádá česká pobočka firmy Intergraph a dále spolupracující firmy – např. Gefos či slovenský partner Intergraphu firma G-base.

Úvodní blok se nesl ve znamení přivítání účastníků konference a představení pořádající firmy, jejich partnerů a vůbec co je nového. Paní Danuše Svobodová ze Zeměměřického úřadu se svým příspěvkem Strategie ČR v oblasti geoinformatiky zase všem připomněla, jak se to má s tzv. GeoInfoStrategií do roku 2020. Velmi příjemným zpestřením byla přednáška Stephena Edwardse z firmy Hexagon Metrology (stejně jako Intergraph součást skupiny Hexagon), která se týkala velmi přesného měření ve strojírenství či energetice. Velmi zajímavými příklady, pro nás gisáky či geodety kapku nezvyklými, zabodoval u velkého množství přihlížejících.

Odpolední program již byl rozdělen do sekcí Geospatial a Inženýrské sítě a telekomunikace. V první zmíněné sekci se nejzajímavěji jevila prezentace Claudia Mingrina z Intergraphu Italy, který mluvil o strategii společnosti do r. 2017. V sekci inženýrských sítí byl kladen důraz na energetiku, kde má Intergraph CS nasazení v české pobočce E.ON a s jejichž softwarem v současné době pracující nejen zaměstnanci energetického kolosu, ale i desítky geodetických firem, které pro E.ON zapracovávají data.

Ing. Jiří Vomočil, správce GIS aplikací Středočeského kraje
Ing. Jiří Vomočil, správce GIS aplikací Středočeského kraje

Na velmi příjemném společenském večeru jsme se opět mohli přesvědčit, že skupina „geo-lidí“ je velmi přátelská a rozhovory obchodní, odborné i osobní pokračovaly dlouho do noci ve vcelku hojném počtu účastníků.

Není prostor zmínit každý příspěvek, i když mnoho z nich by si to určitě zasloužilo. Obecně je nutno říci, že mimo již popsané se na konferenci nejvíce skloňovalo slovo geoportál (např. PÚAP Středočeského kraje, Geoportál České Budějovice, Portál produktů a služeb ÚGKK atd.). Příklady, které ale uvedl Claudio Mingrino nejen ve mně vzbuzují naději, že i k nám brzy přijde širší nasazování GIS z hlediska jejich nejsilnější stránky – analýzy. Aby to množství portálů, které u nás roste, dokázalo využít obrovskou kvalitu českých dat. Aby GISy i v Česku konečně pomáhaly k efektivnějšímu plánování, úsporám a vůbec – sloužily lidem k opravdovému prospěchu.

Autor: Mgr. Libor Hladiš // Správce GIS Středočeského kraje

Share
Share