GISportal
Jedeme i díky Vám

GeoFórumcs 2014 (reportáž)

Pondelok 15.9. a utorok 16.9.2014 sa konferencia GeoForum cs konala opäť po roku v nádhernom prostredí juhomoravského vinárskeho mestečka Mikulov. V rámci konferencie sa hlavná pozornosť upriamila na predstavenie noviniek z dielne Intergraphu a Hexagonu. 20140915_133348 Na konferencii nás privítal zástupca divize SG&I a viceprezident spoločnosti Intergraph Maximilian Weber, zodpovedný za región EMEA (Europe, Middle East and Africa). V rámci svojho vystúpenia predstavil narastajúcu skupinu Hexagon do ktorej patria silní hráči zo sveta geotechnológií ako Intergraph, Leica či výrobca UAV Aibotix. Program pokračoval postupným predstavením technologických noviniek za uplynulých 12 mesiacov. Medzi hlavné témy aktuálneho ročníka patrila oblasť spracovania Big Data, nástroje efektívnej podpory procesov, aplikácie pre mobilné technológie a dynamický GIS.

2392
Max Weber

Spravovať obrovské množstvo dát, ktoré neustále pribúdajú z najrôznejších senzorov či UAV, v čoraz lepšom rozlíšení je naozaj náročnou úlohou. S riešením prichádza produkt ERDAS Apollo, ktorý pomocou dátového formátu ECW umožňuje napr. zmenšiť objem vstupných údajov z veľkosti 38 TB na neuveriteľný 1 TB. Takáto kompresia sa podarila pri spracovávaní ortofoto snímku Nemecka s presnosťou 20 cm. Za túto technológiu dokonca firma Intergraph získala cenu Wichmann Innovations Award 2013. Ďalej bol predstavený GeoMedia Smart Client ktorý je kombináciu toho dobrého z webovej a desktopovej aplikácie a ktorý je použiteľný aj pre pracovníkov so slabšími znalosťami GISu. Predstavuje serverovú aplikáciu, ktorá poskytuje prístup k priestorovým dátam a ich spravovaniu. So Smart Clientom je možné pomocou jedného nasadenia pokryť viac ako 25 000 používateľov. Mobilné zariadenia už naplno prenikli do súkromného aj pracovného života a tak ich nebolo možné vynechať ani v rámci programu konferencie. Zaujímavá bola napríklad prípadová štúdia použitia aplikácie Dej Tip, ktorá vo svojej pôvodnej podobe slúžila občanom k nahlasovaniu závad v obciach. Jej potenciál je však väčší, čo preukázalo napríklad jej nasadenie pri neverejnej aplikácii pre mestskú políciu v Českých Budejoviciach pre evidenciu odchytených psov. 20140915_110301 Na konferencii nechýbali ani ukážky použitia technológií Intergraphu v praxi ako napríklad pri Geoportáli ČUZK, ktorý oslavuje už 10 rokov. Vo firme E.ON pri vizualizácii dát firmou GEFOS či integrácií duplicity dát firmou AMP Soft. HSI com predstavil integráciu zákazníckeho informačného systému a GIS v Stredočeských vodárňach. V poslednej prezentácii prvého dňa Vladimír Stromček zo spoločnosti G-BASE predstavil iný prístup pri nasadení GISu v slovenských samosprávnych krajoch. Program prvého dňa uzavrel spoločenský večer, ktorý sa niesol v znamení vynikajúceho moravského vína, družnej atmosféry a ocenenia firiem za výbornú spoluprácu.

2514Druhý deň konferencie bol venovaný dvom workshpom na témy: Big Data a GeoMedia Smart Client.

Samozrejme nebolo možné dopodrobna spomenúť všetko, no dúfame že sme vám priniesli to najhlavnejšie a najzaujímavejšie z tém tohtoročnej konferencie GeoForum cs 2014.

2409240523522432239820140915_18012420140915_17404420140915_17322020140915_16565620140915_17210924942496

Share
Share