GISportal
Jedeme i díky Vám

Geografie 2012/1 je ke stažení

Právě vyšlo nové číslo jednoho z mála impaktových časopisů zameřujících se na geografii (občas i na geoinformatiku) v České republice.  Geografie 2012/1 je ke stažení na stránkách časopisu.

GEOGRAFIE – SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI je jeden z nejstarších vědeckých časopisů v České republice, který vychází od roku 1895. Časopis poskytuje platformu pro prezentaci a diskuzi výsledků výzkumu z fyzické i sociální geografie, příp. dalších příbuzných oborů. Vydává Česká geografická společnost, vychází 4 čísla ročně. Časopis publikuje původní vědecké články v češtině nebo angličtině. Všechny příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením.

Časopis Geografie byl od čísla 1/2008 zařazen mezi časopisy sledované na Web of Science, konkrétně do následujících databází: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition. V roce 2011 byl časopisu poprvé dělen impakt faktor (IF=0.787).

 

Share
Share