GISportal
Jedeme i díky Vám

Geoinformace ve veřejné správě 2013 – 3. cirkulář

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) Vás srdečně zve k účasti na dalším ročníku výroční konference Geoinformace ve veřejné správě 2013, která se uskuteční opět na Novotného lávce v Praze v termínu 27. – 28. 5. 2013.

V roce 2013 oslaví Základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) první rok své existence, přijďte se prosím i Vy podělit o své zkušenosti s nimi, konference GIVS 2013 je ideální platformou pro setkání s Vašimi kolegy – praktiky a uživateli GIS, kteří čelí těm samým otázkám, jako řešíte možná i Vy.

Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte Vy?

Na konferenci dostane dostatečný prostor i problematika budování Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) v ČR, na kterou se vážou další témata, kterým se konference bude věnovat.

Přijměte prosím naše pozvání na konferenci GIVS 2013, přijďte živě podiskutovat o aktuálních tématech, která mají zásadní dopad na náš obor. Těšíme se na viděnou s Vámi!

Více informací v příloze – GIVS2013-Cirkular-03-Program.

Za organizátory konference

Ing. Jiří Poláček, CSc. a Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Share
Share