GISportal
Jedeme i díky Vám

Geoinformace ve veřejné správě 2016

Za necelý měsíc (2. – 3. května) se na Novotného lávce v Praze koná již devátý ročník konference Geoinformace ve veřejné správě, kterou pořádá Česká asociace pro geoinformace (CAGI). Program dvoudenní konference je již hotový a vy se můžete těšit na následující příspěvky:

Pondělí 2. května 2016

9:30 – 11:00         Registrace účastníků, káva

11:00 – 11:05      Zahájení konference

Karel Janečka

11:05 – 13:00      GeoInfoStrategie

Implementace GeoInfoStrategie

Eva Kubátová

Odborná skupina GeoInfoStrategie při CAGI – důvody vzniku a cíle

vedoucí OS GeoInfoStrategie

Koncepce ontologie pro základní geodata

Otakar Čerba, Václav Čada

Problematika výměny geodat v ČR

Petr Doubrava, Michal Huml

Projekt ELF a GeoInfoStrategie

Eva Pauknerová

13:00 – 14:00      Oběd

14:00 – 16:20      Významné projekty státní správy

Novinky v poskytování údajů z katastru nemovitostí

Jiří Poláček

Hexagon: Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti geoinformatiky

Jan Vaisar

Nové cesty publikace výškopisu ČR

Pavel Šidlichovský

Implementace INSPIRE na ČÚZK

Petr Souček

Novinky v oblasti implementace INSPIRE a Národního geoportálu

Jitka Faugnerová

Představení aplikace iRSO v novém

Zdeňka Udržalová

Potenciál mobilní správy prostorových dat a jejich online vizualizace

Ladislav Čapek

16:20 – 16:40      Káva

16:40 – 18:00      GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele

GIS magistrátu Ústí nad Labem

Kamil Novák

GIS v Roudnici nad Labem

Jana Kubrichtová

Proč nevyužít to, co už máte?

Martin Vávra

Standardizace geodat pozemkových úprav pro geoportál SPÚ

Kristýna Soudková, Arnošt Müller

18:30 – 22:00      Společenský večer v klubu Lávka

 

Úterý 3. května 2016

9:30 – 11:30         Doprava v moderních technologiích, Otevřená data

K několika novinkám popisu drah jako součásti území státu

Robert Číhal

Příprava liniové stavby a platná legislativa

Jiří Pelc

Pasportizace a mapové aktualizace z UAV

Jakub Karas

Otevřená prostorová data ČÚZK

Jaromír Rokusek

Otevřená GIS data ve veřejné správě

Martin Strnad

Smart POI: Otevřená data pro cestovní ruch

Otakar Čerba, Tomáš Mildorf, Karel Jedlička, Jáchym Kellar, Karel Charvát

11:30 – 12:00      Káva

12:00 – 13:20      Vzdělávání, Autorské právo

Regulatorní dokumenty, standardy a normy ve vzájemném vztahu

Eva Sovjáková

Efektivní práce s licencemi – geodata v nové éře

Alena Vondráková

Jak používáme a publikujeme open(geo)data v Českém rozhlase

Jan Cibulka

Podmínky poskytování dat ČÚZK v mezinárodních souvislostech projektu ELF

Ivana Svatá

13:20 – 13:30      Zakončení konference

Share
Share