GISportal
Jedeme i díky Vám

Geoinformatika v prostorovém plánování (kniha) – AKTUALIZACE!

Jaroslav Burian, odborný asistent na Katedře geoinformatiky PřF UP Olomouc, vydal publikaci Geoinformatika v prostorovém plánování. Kniha je zaměřena na problematiku prostorového a územního plánování ve spojení s geoinformatikou. Kapitoly věnované geografickým nebo územně plánovacím tématům jsou pojaty tak, aby sloužily pro základní seznámení s problematikou. Přináší nejzásadnější informace a pojmy, důležité pro geoinformatika pracujícího v oblasti územního plánování (buď v pozici úředníka – pořizovatele, nebo v pozici zaměstnance – zpracovatele).

Po necelých 20-ti minutách jsme dostali první odpověď a hned správnou, proto gratulujeme Tomáši M. za odpověď:

  • rozhodnutí o umístění stavby
  • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  • rozhodnutí o změně využití území
  • rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • rozhodnutí o ochranném pásmu

Soutěž pro čtenáře GISportálu o jeden výtisk: jedním z nástrojů územního plánování je územní řízení, jehož výsledkem je územní rozhodnutí. Zákon rozlišuje pět typů územního rozhodnutí, které to jsou?

Odpovědi zasílejte na redakce@gisportal.cz včetně Vaší adresy. Autor první správné odpovědi vyhrává knihu!

Share
Share