GISportal
Jedeme i díky Vám

GeoInfoStrategie seminář (pozvánka)

„GeoInfoStrategie – co se podařilo a co ne“, je seminář, který pořádá sdružení Nemoforum ve spolupráci s dalšími partnery ve středu 24. března 2021  (garantem akce je RNDr Eva Kubátová, MV). Program semináře a odkaz na registrační formulář najdete na webu Nemofora na adrese www.cuzk.cz/nemoforum. Uzávěrka přihlašování je 22.března. Seminář proběhne videokonferečně, s technickou podporou ČÚZK. Vložné se neplatí. Registrovaní účastníci obdrží informace k připojení do videokonferenčního systému.

Share
Share