GISportal
Jedeme i díky Vám

GeoKARTO 2020 (pozvánka)

Chápeme, že nyní nevíte, co budete dělat o víkendu, natož plánovat konferenci v září, ale přesto sdílíme pozvánku od slovenských kolegů.

Dovoľujeme si Vám zaslať pozvánku na medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2020, ktorá sa uskutoční 10. – 11. septembra 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií. Je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Share
Share