GISportal
Jedeme i díky Vám

Geomatika v projektech očima účastníka

Ve dnech 5. a 6. října 2016 se v prostorách jízdárny zámku Kozel konala tradiční konference Geomatika v projektech, letos netradičně spojená s konferencemi Information Systems for Agriculture and Forestry (ISAF) a PLAN4ALL. O organizaci se postarala Katedra geomatiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni.

Program konference byl rozdělen do několika sekcí: V první sekci zazněly vybrané příspěvky v anglickém jazyce. Z příspěvků zmiňme pro příklad Smart mobility and Transportation data services for cities (Hugo Kerschot, Belgie) nebo Towards 3D Cadastre: The Czech LADM country profile (Karel Janečka, Česká republika).

Sekce zaměřená na kulturní dědictví byla, alespoň co do počtu příspěvků nejrozsáhlejší. Z obsahu příspěvků je zřejmé, že využití technologií geomatiky v oblasti kulturního dědictví se silně orientuje směrem k tvorbě a využití 3D modelů. Kromě takto zaměřených příspěvků byli posluchači informování například o aktuálním vývoji Památkového GISu a Geoportálu památkové péče ~ tzv. Památkového katalogu (Šimon Eismann) nebo o využití geoinformatiky při archeologickém výzkumu nového typu architektury v centrálním Sudánu (Ladislav Varadzin).

Příspěvky zaměřené na třetí rozměr, zemědělství a životní prostředí byly sdruženy v jednu sekci. Třetí rozměr byl prezentován z hlediska čtení 3D map, analyzovaného pomocí eye-trackingu. Příspěvky z oboru zemědělství a životního prostředí byly zaměřeny na senzorová data a telemetrii.

Účastníci prvního dne konference
Účastníci prvního dne konference

Sekce cílící na dopravu sestávala z příspěvků s vazbou na projekt Open Transport Net. Účastníci konference se tak mohli například v předstihu seznámit s modely dopravních intenzit při plánovaných uzavírkách v centru Plzně a to včetně algoritmů stojících za těmito modely.

Sekce, která uzavírala program konference, byla zaměřena na vztahy státní správy a veřejného sektoru. Pojícím prvkem většiny prezentací byla GeoInfoStrategie a eGovernment. Účastníci byli seznámeni se současným stavem v této oblasti, dále zazněly příspěvky věnující se výměnnému formátu územního plánování, automatizace vyjadřování účastníků stavebního řízení, atd. Odborníci, zastupující územní samosprávu, informovali zejména o neuspokojivém stavu státního mapového díla z pohledu územního plánování.

Z pohledu účastníků konference byla letošní Geomatika v projektech programově vydařená – bylo prezentováno množství zajímavých příspěvků z různých oblastí geomatiky, v přestávkách mezi programovými sekcemi poskytla konference dostatek příležitostí pro diskuse podle zájmu toho kterého účastníka.

Ondřej Dudáček

Share
Share