GISportal
Jedeme i díky Vám

Geosense s.r.o. se umístila v soutěži eGovernment The Best 2014 (TZ)

Mapový portál Geosense pro obec Tisá se umístil na stupni vítězů v soutěži Egovernment The Best 2014 – MasterCard. Soutěž se vyhlašuje každoročně už od roku 2006 a oceňuje nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice.

Slavnostního ceremoniálu se 24. listopadu v Obecním domě v Praze zúčastnil starosta obce Tisá pan Jiří Jandásek, podle něhož je „projekt využíván denně pro potřeby samosprávy. Šetří nám čas a ulehčuje nám práci při získávání a zadávání dat, umožňuje moderním způsobem využívat zdroj jeho informací co nejvíce i směrem k občanům obce a turistům.“ Na vyhlášení vítězů byl přítomen i Ladislav Čapek, ředitel Geosense.

certifikat

Při vytváření mapového portálu obce Tisá využil Geosense technické komponenty a know-how, rychle a přesně zpracoval obecně dostupná i vlastní data obce, pro kterou vytvořil řešení na míru zaměřené na podporu cestovního ruchu. Jedná se o řešení na internetu (bez nutnosti instalace speciálního software), přístupné kdykoliv a kdekoliv jak zaměstnancům úřadu, občanům a turistům, tak pro to oprávněným třetím stranám (externí dodavatelé služeb). Díky tomu obec významně eliminuje časové a finanční ztráty.

eGovernment The Best 2014 1

Mapový portál Tisá poskytuje uživatelům přehled o územních a regulačních plánech, inženýrských sítích a technické infrastruktuře, jednotlivých pasportech a turistických mapách. Umožňuje jim pracovat s kompletním katastrem nemovitostí, vyhledávat jednotlivé vlastníky na daném území, zaznamenávat a porovnávat změny, integrovat data s ostatními databázemi jako RÚIAN, lesními hospodářskými plány (LHP) nebo registrem půdy (LPIS). Tyto informace jsou zpřístupněny všem bezplatně, čím reagují na nejnovější trendy v oblasti otevřených dat a vyhovují požadavkům otevřeného vládnutí.

Geosense mapovy portal

Share
Share