GISportal
Jedeme i díky Vám

Geovzdělávání 2012

Katedra geografie Technické univerzity v Liberci pořádá workshop zaměřený na geografické vzdělávání. Workshop se bude konat v 17. ledna od 10:15 v budově C, u rektorátu TUL. Učebna C4 a další (4. patro). Budova C je vlevo proti vstupu do budovy rektorátu („šikmá věž“). V přízemí rektorátu je recepce, kde je možné získat informaci.

Cíle workshopu:

  1. Obecné otázky geografického vzdělávání
  2. Představit podobu standardu a souvislosti jeho vzniku.
  3. Objasnit, alespoň na příkladech, způsob vzniku konkrétních indikátorů v daném tématu

Katedra geografie Technické univerzity v Liberci pořádá workshop zaměřený na geografické vzdělávání. Workshop se bude konat v 17. ledna od 10:15 v budově C, u rektorátu TUL. Učebna C4 a další (4. patro). Budova C je vlevo proti vstupu do budovy rektorátu („šikmá věž“). V přízemí rektorátu je recepce, kde je možné získat informaci.

Cíle workshopu:

  1. Obecné otázky geografického vzdělávání
  2. Představit podobu standardu a souvislosti jeho vzniku.
  3. Objasnit, alespoň na příkladech, způsob vzniku konkrétních indikátorů v daném tématu

Share
Share