GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Esri v Česku 2018 – očima GISportalu (Den 2)

Ve čtvrtek se přednášky rozběhly o půl desáté hned ve třech sálech. V úvodu představili zástupci Vysoké školy báňské svou aplikaci na hodnocení kvality ovzduší Air Tritia se zajímavým mezistátním výzkumem. Účastníci se mohli na mapách i grafech přesvědčit, že znečištěný vzduch do Česka přichází z Polska i Slovenska a že mezioborová spolupráce je tak v této oblasti velice důležitá. Zaujala také následující přednáška o strategickém hlukovém mapování v ČR, která odtajnila webovou aplikaci na prohlížení výsledků mapování. Ta bude obsahovat také 3D modely budov a uživatelé budou mít možnost v případě nepřesností uvést správnou výšku budovy.

Ve Společenském sále dopoledne probíhala druhá část sekce Veřejná správa. Nejočekávanější přednáškou této sekce byl příspěvek Marka Drozdka ze Statutárního města Opava, které na začátku konference obdrželo cenu ARCDATA PRAHA za komplexní nasazení GIS napříč organizací. Drozdek ve svém příspěvku popisoval zrod Digitální mapy Opavy, která vznikla z linií původní technické mapy. Ačkoliv při rozhodování, jaký podklad zvolit pro základ budoucí Digitální mapy, se technická mapa nejeví jako nejvhodnější, prezentovaný postup a výsledky všechny utvrdil, že cena skončila ve správných rukou. Mapové aplikace města Opavy si lze prohlédnout zde.

Čtvrteční polední sekci uživatelských přednášek (Terasa 2A) vykopnul Jiří Cajthaml  (ČVUT) představením výsledků tvorby Katedry geomatiky z oblasti starých map. Jako jeden z hlavních výstupu projektu NAKI představil autor stránku o památkách na mapách, nejvíce redakci GISportal.cz zaujaly 3D modely vybraných objektů, respektive jejich kompletní scény i s okolím a historickými fotografiemi. (následující obrázek).

O nových nástrojích v aplikaci Analýzy výškopisu z dílny Zeměměřického úřadu mluvili Viola Dítětová a Antonín Bačo. Kromě již bohaté funkcionality ukázali i možnosti orientačního výpočtu objemu (například vykopané zeminy), přičemž nástroj demonstrovali u “výkopu díry do pekla na Pražském hradě.” Po lehkém pozdvižení v sále nastoupil s možnostmi využití geoinformatiky v ekonomických tématech Vít Pászto (Moravská vysoká škola Olomouc a UP Olomouc) a přítomné seznámil i s výstupy projektu Spationomy. Celou sekci zakončil Pavel Špulák z Generálního ředitelství HZS ČR – zmiňoval, jak prozíravé bylo tehdy první nasazení ArcGIS Pro při tvorbě map o stanicích HZS.

Po drobném občerstvení ve formě chlebíčků následovaly sekce GIS ve vzdělávání a Dálkový průzkum Země. Redakci GISportálu velmi zaujal příspěvek přednášejících z Mendelovy Univerzity. Jejich prezentace byla rozdělena na dvě části. V první z nich Tomáš Mikita představil projekt zkoumající teplotu zelené střechy kancelářské budovy pomocí termální kamery. Oproti plechovým střechám okolních budov měla zkoumaná zelená střecha teplotu téměř o 40°C nižší. Druhým přednášejícím byl Petr Vahalík, který představil moc zajímavý výzkum na ostrově Sokotra, kde pracovníci MENDELU využívají GIS a DPZ například pro mapování výskytu chráněných dracén. Vtipná byla poznámka přednášejícícho, že na ostrově je tak pomalý internet, že žádný Sokotřan se do ArcGIS online nedostane, a proto vše funguje jak má.

Obvykle nejvyhledávanější workshop “tipy a triky” pro desktopové produkty ArcGIS byl (zřejmě záměrně) zařazen do Společenského sálu jako poslední před závěrečným zhodnocením. Tentokrát byl workshop pod taktovkou Ondřeje Sadílka a Petra Čejky. Pracovníci ARCDATA PRAHA ukázali, jak pracovat efektivněji v ArcGIS Pro a nebáli se pro publikum opakovat vcelku běžné postupy a nástroje; sem tam doplněné o opravdové vychytávky nové verze rodiny ArcGIS Desktop.

Nakonec se ujal slova ředitel ARCDATA PRAHA Petr Seidl a zdůraznil, že pouze něco málo přes 20 přihlášených účastníků nakonec nedorazilo, a tak se reálná účast na konferenci pohybovala okolo 970 osob. Ambice o překonání tisícovky sice nezazněla, ale příští rok by k prolomení této hranice snad mohlo dojít. Nechme se překvapit.

O vítězích posterové sekce, soutěže a dalších spíše doprovodných akcí se budete moci dočíst brzy v článcích “Konference GIS Esri v ČR v číslech a jak to viděl GISportal.cz”.

Share
Share