GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Esri v Česku 2018 – očima GISportalu (Den 1)

Je už tradicí, že na začátku listopadu se v Kongresovém centru Praha koná konference uživatelů rodiny Esri pod taktovkou ARCDATA PRAHA. Tento rok byla konference GIS Esri v ČR naplánována na středu a čtvrtek 7. a 8. listopadu. Ve dvou přednáškami a workshopy nahuštěných dnech byla seznámena česká geoinformatická veřejnost s novinkami v Esri produktech a nejrůznějšími aplikacemi jejich uživatelů. Po úvodním slovu Petra Seidla (ARCDATA PRAHA) odstartoval Roman Koucký (IPR hl.m. Prahy) odborné přednášky konference. Pohledem architekta shrnul historický kontext prostorového plánování Prahy a představil základní stavební kameny nového Metropolitního plánu. Podle jeho slov, kdyby měl podrobně popsat celé dílo, tak by potřeboval přibližně 16 hodin času. I tak stihl ve 40 minutách vysvětlit, jak celý plán funguje, a navíc i inspirovat všechny přítomné i po stránce vizuální. Institut plánování a rozvoje totiž produkuje velmi atraktivní materiály, o čemž svědčí i zájem na jejich stánku ve foyer (následující obrázek).

Následně vystoupila s historickými souvislostmi Klaudyánovy mapy Eva Novotná (UK Praha), a to zejména z důvodu výročí 500 let od jejího vzniku. Celé dílo není jenom o mapě jako takové, ale také (a možná hlavně) o okolním komunikačním a náboženském obsahu. Mimojiné byla k této příležitosti vydána pamětní mince od České národní banky. A protože je rok 2018 významným výročím československé státnosti, tak sto let vojenského mapování představil Jan Marša z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V zajímavém povídání o historii vojenských map a mapování obecně zmínil plukovník, že za minulého režimu se úřad vlastně neměl vůbec špatně. Úvodní blok vcelku symbolicky uzavřel Martin Kovář (UK Praha), kdy shrnul dějiny československých zemí od roku 1918 až do současnosti. A byl tu oběd…

Po obědě přišel jako již tradičně čas na zahraničního hosta z Esri, kterým byl letos Bern Szukalski. Ten má v Kalifornii na starosti především rozšiřovat povědomí o GIS a integraci celé platformy. Dle jeho vlastních slov z Kalifornie dovezl “California weather” – možná proto bylo v kongresovém centru letos docela teplo (na rozdíl od předcházejících ročníků). Jeho příspěvek obohatilo také několik povedených videí a zajímavých statistických údajů. Odhadli byste například, že v prostředí ArcGIS Online se již nachází přes 20 milionů map?

Představení novinek platformy ArcGIS poté převzali zaměstnanci ARCDATA PRAHA, kteří vylepšení demonstrovali živě na datech o dopravních nehodách. Několik ukázek pak bylo věnováno také 3D modelům budov, které byly v loňském roce využity třeba při strategickém hlukovém mapování. Jednou z novinek, které Esri představilo je to, že 3D modely nyní obsahují i hrany a “vypadají lépe”. První odpolední blok pak uzavřel svým vstupem student gymnázia Ondřej Sladký, který při návštěvě ZOO v Plzni dostal nápad vytvořit pro ZOO mobilní mapovou aplikaci a již po pěti týdnech práce mohl prezentovat výsledek zaplněnému hlavnímu sálu, který jeho snahu opětoval dlouhým potleskem.

V odpoledním bloku věnovaném veřejné správě nás zaujalo vystoupení Ladislava Stahla, který představil Satelitní centrum České republiky. To už pomalu vzniká a fungovat by mělo začít do konce roku 2019. Jako drobná ukázka toho, co bude centrum umět, bylo prezentováno zabezpečení akce Dny Nato v Ostravě, kdy pracovníci centra naprogramovali družici tak, aby vyfotila prostor letiště v Mošnově před a v průběhu akce. Na základě satelitního snímku potom zjišťovali kapacitu parkovacích míst. Na dotaz “jaká data bude mít SATCEN k dispozici” Ladislav Stahl odpověděl, že “ta nejlepší”.

Neméně zajímavá byla prezentace Roberta Spála z brněnského magistrátu, který ukazoval několik aplikací které v brně vznikly. Zajímavá byla analýza skutečného počtu obyvatel, kteří se v Brně pohybují na základě dat od mobilního operátora.

V ukázkách práce s produkty ArcGIS pak zaměstnanci ARCDATA PRAHA pokračovali v Severním sále. Řeč přišla nejdříve na aplikace určené pro sběr dat v terénu, ke kterým kromě nejznámějšího Survey123 patří také Collector či Navigator. Výhodou těchto produktů je jejich práce v režimu offline. Na tuto ukázku navázala poslední část workshopu, která představila způsob jak data získaná bez připojení k internetu zobrazit ve webovém prostředí. No a poté společenský večer – již tradičně v prostorách konference a plodnou neformální diskuzí.

Share
Share