GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Esri v ČR v číslech, soutěžích, videích a co zaujalo GISportal.cz

Kromě samotné reportáže z konference GIS Esri v ČR 2017 vám přinášíme i rychlý souhrn čísel, která se pojila s letošním ročníkem konference, přehled vítězů v soutěžích na konferenci a také přidáváme pohled reportérů GISportal.cz na celou akci.

GIS Esri v ČR 2017 v číslech:

 • 977 registrovaných účastníků
 • 59 účastníků předkonferenčního semináře
 • 32 referátů uživatelů GIS Esri (celkem 10 hodin)
 • 8 hodin přednášek o technologii
 • 13 tematických bloků
 • 47 účastníků soutěže v poznávání družicových snímků
 • 31 správných odpovědí v soutěži
 • 43 posterů
 • 3 přednáškové sály + 1 posterová sekce
 • 12 (2×6) patnáctiminutových miniseminářů
 • 4 hodiny oficiálního společenského večera
 • 11 (zhruba) výdejních míst na oběd
 • 7 firemních stánků (včetně ARCDATA PRAHA a UP Olomouc)
 • 8 (zhruba) šatnářek
 • 1 výpadek proudu v přednáškovém sále kvůli chystání rautu

Soutěž v poznávání družicových snímků – vítěz Ivan Mudroň (OSIsoft)

Soutěž posterů (odborná porota):

1. místo – Jiří Sedoník, Michal Bíl, Jan Kubeček, Richard Andrášik (CDV, v.v.i.) s posterem Využití technologie ArcGIS serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod

2. až 3. místo – Vít Kašpar, Josef Brůna a kol. (Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta životního prostředí ČZU, PřF UK Praha, Letecký ústav VUT v Brně) s posterem Horem dolem skrz les: Srovnání UAV s pozemními daty

2. až 3. místo – Radek Barvíř (UP Olomouc) s posterem 3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními

Soutěž posterů (cena účastníků): Irena Košková (Liberecký kraj) s posterem Země malého čaroděje

Videa: Zároveň, pokud jste neměli možnost vidět hlavní řečníky, tak všechny jejich videa jsou nyní dostupná na YouTube ARCDATA Prahaarcdata_video

Co zaujalo GISportal.cz:

 • Rozšířené prostory konference
 • Pokračování miniseminářů o Esri technologiích
 • Stánek virtuální reality
 • Kvalita a množství posterů
 • Obří poster se zobrazením volebních výsledků
 • Rozmanitost oborů/přednášek
Share
Share