GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2014 – první cirkulář.

Institut geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava, pořádá ve dnech 27. – 29. ledna 2014 již 11. ročník Sympozia GIS Ostrava. Stalo se již pravidlem, že v rámci Sympozia jsou organizovány dvě paralelní konference. Česká konference Geoinformatika v pohybu umožňuje porovnat stav vývoje GI v Česku a na Slovensku s hlavním zaměřením na dopravu. Stranou však nezůstávají ani již klasická témata. Anglická konference Geoinformatics for Intelligent Transportation je zaměřena na aplikaci geoinformatiky pro potřeby dopravy a s ní spojené problematiky u nás i ve světě.

Jako klíčoví řečníci na konferenci vystoupí prof. Tao Cheng z University College London, prof. Bin Jiang z University of Gävle a doc. Pavel Hrubeš z ČVUT. O účasti dalších významných odborníků na oblast dopravy se jedná.

Součástí sympozia bude opět celá řada zajímavých seminářů, které budou pro členy sympozia zdarma přístupné. Snahou nejenom tohoto ročníku je umožnit širší účast také studentům a tak novinkou je bezplatná účast pro studenty prezenčního vysokoškolského studia na všech přednáškách a seminářích!

Další novinkou je možnost přihlásit příspěvek s žádostí o recenzní řízení také do české konference. Více informací naleznete v cirkulářích obou konferencí a na stránkách sympozia.

Případné dotazy zodpoví organizátoři na emailové adrese gisostrava@vsb.cz. Registrace abstraktů do české konference Geoinformatika v pohybu je 20. září 2013 a registrace celých příspěvků do anglické konference Geoinformatics for Intelligent Transportation končí 11. října 2013.

Share
Share