GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2015 očami GISportalu.

Na aktuálnom 12. ročníku konferencie GIS Ostrava, ktorá prebehla 26.1. až 28.1.2015 nechýbala ani redakcia GISportálu. Na konferencii nás privítal docent Horák a rektor VŠB Ivo Vondrák. V rámci príhovoru bol ocenení absolvent inštitútu geoinformatiky VŠB-TUO Juraj Kisztner. Juraj úspešne reprezentoval inštitút a celú českú geoinformatiku na medzinárodnej súťaži Galileo Masters v Berlíne. Túto súťaž vyhral so svojou diplomovou prácou, ktorá sa venovala vývoju aplikácie pre pomoc pri navigácii ľudí s poruchou zraku. Aplikácia využíva technológiu Kinect ako zariadenia, pomocou ktorého je možné identifikovať’ prekážky v trase človeka so zrakovým postihnutím a navigovať ho v obchádzke tejto prekážky. Za svoj úspech vďačí aj svojmu vedúcemu Janovi Růžičkovi. 20150126_130305 Ďalej nasledovali prednášky kľúčových zahraničných rečníkov konferencie Qiming Zhou z Hong Kong Baptist University, Sisi Zlatanovej z Univerzity v Delfte a Mikhail Kanevského z Univerzity of Laussanne. Prvý sa predstavil profesor Zhou, ktorý prezentoval zaujímavú myšlienku digitálneho výškového modelu adaptívneho na rôzne mierky. Vzhľadom na objem dát, ktorý je v súčasnosti potrebný na ukladanie DTM je potrebné tieto modely optimalizovať. Prístup prof. Zhou vytvára TIN, kde vrcholové body trojuholníkov redukuje na základe ich dôležitosti pre tú ktorú mierku. Predpokladané použitie tohto prístupu je pri real-time varovaných systémoch pred zosuvmi alebo povodňami. Ako druhý vystúpil prof. Mikhail Kanevski s príspevkom Analysis and Modelling of Environmental Phenomena in Complex Mountainous Regions. Profesor v rámci ďalšieho programu viedol aj workshop venovaný machine learning-u. Ako tretia vystúpila Sisi Zlatanova. Vo svojom príspevku sa venovala 3D mapovaniu miest, teda presnejšie mapovaniu vnútorných priestorov bodov. Táto téma je aktuálna už niekoľko rokov aj preto že až cca 60% obyvateľov sveta žije v mestách a veľkú časť svojho času ľudia trávia vo vnútri budov. Táto problematika je do budúcna veľkým potencionálnym priestorom pre vyžitie GIS nástrojov.  Navrhla ako vizualizovať správu budov, ale venovala sa aj tomu aké informácie potrebuje bežný človek. 01 Ako je to už na GIS Ostrave zvykom tak aj tento rok boli v rámci sympózia dve paralelne prebiehajúce konferencie. Medzinárodná časť mala názov „Surface models for geosciences”. Modely povrchov sú nepostrádatelnou súčasťou v mnohých geoaplikáciách. Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna pri čoraz väčšom dostupnom množstve kvalitných dát z DPZ (Lidar, UAV). Popri tradičných DMR bola pozornosť venovaná aj modelovaniu 3D urbánneho prostredia a vnútorných priestorov bodov. Česko-slovenská časť bola pod názvom „Súčasné výzvy Geoinformatiky“ V náveznosti na medzinárodnú časť sympózia bol väčší priestor poskytnutý príspevkom zameraným na modelovanie povrchov z pohľadu geoinformatiky. Prvý večer zakončil welcome drink. 20150126_192449 Nebudem tu ale prepisovať celý program … Priznám sa, nie všetky prednášky som videl osobne, veď to vlastne ani nie je možné, ale snažil som sa na tie zmeškané pozrieť aspoň po konferencii. Na šťastie nám organizátori venovali CD-čko so všetkými prezentovanými prácami. Mňa osobne napríklad zaujala prezentácia Slovenskej firmy Solargis, ktorá sa venuje mapovaniu potenciálu využitia slnečnej energie. Je to fajn vidieť že sa firmy z nášho prostredia venujú zákazkám z celého sveta. Na tohtoročnej GIS Ostrave nám predstavili ich projekt ktorý realizovali pre Palestínsku samosprávu.

solar
zdroj: Zborník prác Sypózia GIS Ostrava

V rámci česko-slovenskej časti nechýbali tradičné sekcie venované GeoInfoStrategiám, verejnej správe, doprave, sociálnej geografii ochrane životného prostredia, poľnohospodárstvu a lesnictvu či hydrológii. V utorok poobede od 13:00 bol dokonca dosť nabitý program a paralelne prebiehali dve sekcie „Nové trendy v geoinformatice“ a „Vývoj GIS aplikací“. Z môjho osobného pohľadu obe mimoriadne zaujímavé. No musel som si vybrať. Vsadil som na nové trendy. V rámci nových trendov sa prezentujúci venovali hlavne 3D GISu z rôzných strán. Večer ešte pokračoval posterovou sekciou a spoločenským večerom. V stredu sa uskutočnil už iba semínár Jáchyma Čepického zameraný na Geopython a firemná sekcia Arcdata. Aby som nezabudol, tak ak vás nebavili prednášky mohli ste si v priestore pre prednáškovými sálami si osobne, na živo vyskúšať projekt GIS.lab. 20150126_192511 Na GIS Ostrave nechýbali okrem prednášok ani worshopy. Tešili sa veľkému záujmu. Jan Ružička hneď v prvý deň konferencie viedol workshop „GeoWeb with GeoServer“. Druhý a tretí deň prebehli spomínané workshopy Mikhaila Kanevského a Jáchyma Čepického. Čo dodať na záver? Dúfam že sa nikto neurazil, že som ho nespomenul. Dúfam tiež že vám, čitateľom Gisportálu slovenčina v tomto reporte a celkovo na Gisportali neprekáža. Mimochodom, určite som veľa zaujímavého zo Sympózia zabudol spomenúť alebo mi to proste ušlo. Vyzývam teda Vás, čo ste tam boli tiež, podeľte sa s nami v komentároch o to čo zaujalo Vás, so svojimi dojmami atď. Samozrejme treba poďakovať hlavne organizátorom za túto vynikajúcu akciu a veriť že sa o rok znovu stretneme.

Share
Share