GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2020 (pozvánka)

Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava pozýva na tradičnú konferenciu GIS Ostrava, ktorá sa  uskutoční 18. – 20.3.2020 v Novej aule VŠB-TU. Ústrednou témou tohto ročníka konferencie sú „Prostorová data pro Smart City a Smart Region“ a „UAV in Smart City and Smart Region“. Ako kľúčoví rečníci sa predstavia Francesco Nex (University of Twente) s témou „New trends of UAV technology in Geomatics“ a Jakub Karas (UpVision) s témou „Challenges and future of the UAV regulation“.

V rámci konferencie prebehnú aj zaujímavé semináre:

  • Geodesign (doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.)
  • Využitie konceptu Big Data v kontexte udržateľnej mobility a riešenia RODOS (Mgr. Marek Šcerba)
  • Možnosti využitia jazyka R ako skriptovacieho nástroja pre GIS na príkladoch QGIS a ArcGIS (Jan Caha, Ph.D.)
  • The role of Vienna‘s geoinfrastructure in Viennese Smart City Initiatives (Franz Xaver Pfaffenbichler, City of Vienna)
  • Towards real-time UAV mapping (Francesco Nex, University of Twente)
  • Dense Image Matching and Multi View Stereo in Urban Areas (prof. Fabio Remondino, FBK Trento)
  • BIM v staviteľstve

Uskutoční sa aj exkurzia počas ktorej bude možné navštíviť:

  • Národné superpočítačové centrum (prehliadka a informácie k superpočítaču Salomon, ktorý je najvýkonnejší v ČR)
  • Dolnú oblasť Vítovíc (prehliadka zameraná na výrobu surového železa, ťažbu uhlia a pod.)

Termín pre zaslanie prihlášok za zvýhodnené vložné je do 17.2.2020. Viac informácii o konferencii GIS Ostrava 2020 je možné nájsť na tejto stránke.

 

Share
Share