GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Slovakia již od zítřka

Online konference GIS Slovakia začíná již zítra (úterý 21.3.) a bude se konat do čtvrtka 23.3. Konference je přístupná všem zdarma skrze MS Teams. Více informací naleznete také jako event na Facebooku.

Program konference je zaměřený především na praktické využití GIS nejen ve státní sféře na Slovensku, ale i v ČR.

Utorok 21.3.2023
*********************************************************************************************
09:09 – 09:30 Krátke predstavenie cieľov podujatia, účastníkov
09:30 – 10:00 Peter Kaclík – GIS je „len“ zachytený priestor, niekedy aj čas, pohyb, rýchlosť, smer
10:35 – 11:05 Martin Mikuš – Využitie ArcGIS pri starostlivosti o zeleň v mestách a obciach
11:10 – 11:40 Svetlana Belová – Realizácia suburbanizácie v regióne Vysoké Tatry. Územný plán, zákony sú trhací kalendár
————————————————————————————————-
11:40 – 12:40 Obedná prestávka
————————————————————————————————-
12:40 – 13:10 Andrej Petrinec – Spracovanie laserových dát aj pre potreby orientačného behu
13:15 – 13:45 Eva Čulová – Reflektovanie na zmenu klímy v priestore Bratislavy
13:50 – 14:20 Martin Pukančík – Klimatické zmeny a jej dôsledky
14:25 – 14:55 Radovan Hilbert – Súboj titanov. Open Source vs. komerčné produkty, alebo je to všetko inak ?
15:00 – 15:30 Branislav Kundrák – Agendová mapová aplikácia „Ochrana drevín – správne konania“
————————————————————————————————-
15:30 – 16:00 Olovrant / Káva
————————————————————————————————-
16:00 – 16:30 Samuel Ferencei – Vyhodnotenie aplikácie LIDAR-ových analýz a prírodného výberu pre komáre
16:35 – 17:05 Peter Ondruš – GIS riešenia v meste Trenčín. Využitie mobilného mapovania, technickej mapy geoportálu pre laickú a odbornú verejnosť.
————————————————————————————————-
17:05 – 17:17 Čo deň dal
*********************************************************************************************
Streda 22.3.2023
*********************************************************************************************
09:09 – 09:39 Dagmar Kusendová – Populačný raster – perspektívny spôsob vizualizácie a spracovania dát o obyvateľstve
09:45 – 10:15 Jaroslav Burian – Multikriteriální hodnoceni potenciálu rozvoje mesta pomoci modelu Urban Planner
10:20 – 10:50 Marián Rohaľ – Územný plán mesta Bratislava a jeho úplne znenie v znení platných zmien a doplnkov v minulosti a dnes. Poloautomatizované zbieranie podnetov od občanov. Od decentralizácire k centralistickému spôsobu usporiadania dát, od šejpov ku geodatabáze
10:55 – 11:25 Jakub Fuska – HMGIS – GIS riešenie pre Hydromeliorácie š. p. s využitím FOSS technoloógií
————————————————————————————————-
11:25 – 12:25 Obedná prestávka
————————————————————————————————-
12:25 – 12:55 Adam Juhás – Aktualizácia Urbanistickej štúdie Brownfieldy na území Bratislavy z pohľadu GIS riešení a územného plánovania
13:00 – 13:30 Rastislav Minárik – Generačne intuitívny systém – predstavenie aplikácií Územný rozvoj a Územný plán
13:35 – 14:05 Martin Pukančík – Regionálny územný plán a jeho budúcnosť
14:10 – 14:40 Milan Černý – 3D model mesta a jeho využitie
14:45 – 15:15 Tomáš Goga – Spustnutá poľnohospodárska pôda na Slovensku – príklady a identifikácia
————————————————————————————————-
15:15 – 15:45 Olovrant / Káva
————————————————————————————————-
15:45 – 16:15 Jirka Pánek – Porovnání pocitu strachu s reálnou kriminalitou
16:20 – 16:50 Martin Tuchyňa – Zdieľanie priestorových údajov a služieb na Slovensku
————————————————————————————————-
16:50 – 17:17 Čo deň dal
*********************************************************************************************
Štvrtok 23.3.2023
*********************************************************************************************
9:09 – 9:39 Martin Mikuš – Mapové aplikácie ako prostriedok prezentácie priestorových údajov pre širokú verejnosť
9:45 – 10:15 Maroš Michalov – Unmanned aerial vehicle – využitie na Hlavnom meste Bratislava
10:20 – 10:50 Katarína Juhaniaková, Peter Smíček – Pasport dopravného priestoru
10:55 – 11:25 Peter Kaclík – Twin Cities – digitálne dvojičky. Virtuálne mesto, porovnania v čase, nedávnom aj historickom
Share
Share