GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS v plánování měst a regionů 2022 (pozvánka)

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 6. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).

Pořadateli jsou Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze a Česká asociace pro geoinformace.

Akce se uskuteční dne 20.10. 2022 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Kolejní 2637/2a, Praha 6 – Dejvice

Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.

Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013. 

Akce jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například Adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst. Hlavním tématem té letošní  budou cílené investice do regionálního rozvoje, novinky v legislativě, bezpilotní prostředky ve veřejné správě – na toto téma bude v rámci konference uspořádán workshop.

Mezi chystanými prezentacemi je možné uvést např.:

  • Aktuální stav vývoje ohledně Národního geoportálu územního plánování,
  • Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace
  • Nebude chybět ani studentská sekce – prezentace některých zajímavých závěrečných prací.
  • Velká pozornost bude také věnována bezpilotním prostředkům – workshop se zaměří na využití při monitoringu skládek komunálního odpadu a na obecné využití dronů ve veřejné správě

Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference, včetně rezervačního systému, rámcového programu  a informací o programovém a organizačním výboru. Z konference bude vydán sborník příspěvků.

Zde si můžete prohlédnout fotografie jednoho z ročníků.

Za programový výbor konference

Pavel Struha (Statutární město Hradec Králové, AMBIS. Vysoká škola)

Share
Share