GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS v plánování měst a regionů (pozvánka)

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů, která se uskutecní na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze v termínu 10. 9. 2015.

Témata konference jsou vázána na její název a organizátoři očekávají příspěvky především v těchto oblastech:

  • Webové portály územního plánování
  • Dynamická data jako operativní informace pro rozhodování v krizových situacích
  • Údaje katastru nemovitostí jako podklady pro územní plánování
  • Otevřená data a územní plánování
  • Změna klimatu a její vliv na územní plánování
  • Kvalita územního plánování v ČR
  • Územní plánování a INSPIRE

Důležité termíny jsou:

  • 30. 06. 2015 Mezní termín pro prihlášení abstraktu příspevku
  • 15. 08. 2015 Mezní termín pro prihlášení za zvýhodnené vložné
  • 10. 09. 2015 Konání konference GIS v plánování mest a regionu

Vložné je 1000 Kč (resp. 1200 Kč v případě pozdního přihlášení). Autoři, nebo členové CAGI získají slevu 100 Kč (slevy lze kombinovat).

Share
Share