GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS v plánování měst a regionů (reportáž)

Ve čtvrtek 10. září 2015 se v prostorách pražské Vysoké školy regionálního rozvoje (VŠRR) konal první ročník konference GIS v plánování měst a regionů, který spolupořádala také Česká asociace pro geoinformace (CAGI).

Cílem konference bylo představit několik základních témat a jejich spojení s plánováním měst a regionů (Webové portály územního plánování, Dynamická data jako operativní informace pro rozhodování v krizových situacích, Údaje katastru nemovitostí jako podklady pro územní plánování, Otevřená data a územní plánování, Změna klimatu a její vliv na územní plánování, Kvalita územního plánování v ČR, Územní plánování a INSPIRE). Na konferenci bylo přihlášeno necelých sto účastníků, kteří měli možnost vyslechnou 15 přednášek.

Přednášky byly rozděleny do několika tématických bloků, ale účastníci mohli sledovat také bloky organizační. Z 15 přednášek pocházely 4 z Olomouce, 3 z spolupořádající VŠRR, 3 ze ČÚZK a 3 byly také firemní referáty. Pokud návštěvníci očekávali přednášky o tom, jak otevřená data a otevřené radnice mění politiku plánování měst a regionů a jak GIS funguje jako mediátor mezi občany a radnicí (GeoParticipace, crowdsourcingové hlášení problémů, aj), tak byli asi zklamáni. Na druhou stranu se na konferenci objevilo mnoho zajímavých přednášek o novinkách ze strany ČÚZK či o zajímavém nástroji UrbanPlanner, který je analytickou nadstavbou programu ArcGIS for Desktop, určenou pro vyhodnocení územního potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník, je potřeba organizátorům poděkovat a popřát jim hodně stěští do dalších ročníků. Můžeme také doufat, že v dalším roce bude program pestřejší a že se v něm objeví také prezentace neziskovek či nezávislých programátorů, kteří toho s otevřenými daty dělají opravdu mnoho – např. pražský hackathon či ZmapujTo!.

Share
Share