GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2011 – výsledky a shrnutí

GISáček! Tohle již téměř kouzelné slovo se ozývá pravidelně z úst vyučujících geografie, geoinformatiky, DPZ, aj., kteří se snaží motivovat své studenty k prezentaci bakalářských a magisterských/inženýrských prací před odbornou porotou i svými kolegy. Letos se na VŠB-TUO konal již 14. ročník, který přinesl mnoho zajímavých příspěvků i námětů pro diskuzi. Konference se dělí na 3 sekce, bakalářskou, magisterskou/inženýrskou a posterovou. Každá probíhá v samostatné místnosti a soutěžící se mohou těšit na zajímavé ceny od řady sponzorů.

Bakaláři – od OpenStreetMap přes katastr na webu až po nebezpečná místa Ostravy

Simultánně s magisterskou/inženýrskou sekcí probíhala také sekce bakalářská. Zajímavé příspěvky mladých studentů pokrývaly pestrou paletu témat (OpenStreetMap, Open source prostředky, optimalizace sítí, katastr ve spojení s webgis, shluková analýza, DMR, lavinová rizika, aj.). Mezi nimi zaujala práce Markéty Návratové (2. místo), která zjišťovala atraktivitu měst z pohledu turisty, který jej vyhledává v Google, ve srovnání např. s velikostí města. Praktický přínos práce Vojtěcha Dubrovského řešícího zpřístupnění územních plánů obcí v prostředí webu ocenila porota, aby v zápětí položila ostatním soutěžícím otázku o využitelnosti právě jejich práce v praxi. Ke konci prvního bloku bakalářské sekce předvedl Petr Sloup možnosti WebGL Earth, za což byl nakonec odměněn 3. místem.

Svižně a energicky zahájila odpolední blok Alexandra Jarná prezentací o problematice přestupních uzlů MHD a VHD. V dalších příspěvcích se účastníci dotkli také (geo)statistických metod zpracování dat pro geografické analýzy. Geoinformatika ve fyzické geografii našla své uplatnění ve většině následujících prací, kde byly postupně řešeny problémy vymezování údolní nivy, modelování eroze působením sněhu, tvorba digitálních modelů reliéfu či třeba dispozice reliéfu pro vznik lavin. Posledně zmiňovaným tématem se zabýval Patrik Babiš a jeho řešení bylo natolik dobré, že si autor nakonec odnesl 1. místo v bakalářské sekci.

Webové mapové aplikace, prostrové vztahy, fuzzy a kriminalita

Magisterská/inženýrská sekce byla především v dopolední části v duchu mnoha mapových aplikací na webu, které se stávají stále populárnější. Velice zajímavá byla studie Radka Fujaka z místní VŠB-TUO, který zkoumal možnosti sledování pohybu zaměstnanců univerzity pomocí elektronických systémů (školní menza, otvírání dveří kartou, dovolená, apod.). Zajímavá aplikace však naráží na tradiční problém ochrany osobních údajů. Více o sledování např. pomocí mobilních přístrojů se dočtete v našem článku zde.

Další skupina článků se zabývala prostorovými vztahy mezi jednotlivými prvky – za příklad může sloužit Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku Pavla Kukuliače, který získal druhé místo či Vztah DMR a síťových analýz při řešení dopravních úloh od Michala Louthana z UP Olomouc (3. místo).

První cenu, zlatého GISáčka, notebook, pronájem vozu Audi A3 cabrio na víkend a mnho dalších cen, získal Jakub Calábek z domácí VŠB-TUO s prací Kriminalita na Ostravsku. Jeho práce zaujala porotu především svoji praktičností a řešením velice palčivého problému, kterým je lokalizace, vizualizace a prostorová analýza kriminality na Ostravsku. Zástupce Policie ČR na místě potvrdil, že práce sklidila pozitivní reakce i v policejních kruzích a v současné době se plánuje její praktické využití a možnosti implementace.

Závěrečné hodnocení

Jan Růžička, garant konference, byl s letošním ročníkem spokojen a komentoval také složení soutěžících: „Především mě těší nárůst přihlášených prací studentů mimo VŠB-TU Ostrava, kdy se poměr „našich“ a „cizích“ studentů pomalu vyrovnává.“ S trochou nadsázky dodává: „Možná je více lákají ceny, které se od minulého ročníku poněkud obměnily.“ Kdo by si přece nechtěl zajezdit o víkendu s moderním audi…

Výsledky:

Bakalářská sekce

1. místo – Patrik Babiš // VŠB-TUO (Předpoklady reliéfu doliny Šútovského potoka pre vznik lavín)

2. místo – Markéta Navrátilová // VŠB-TUO (Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google)

3. místo – Petr Sloup // MU Brno (WebGL Earth – Virtuální glóbus v internetovém prohlížeči)

Magisterská/inženýrská sekce

1. místo – Jakub Calábek // VŠB-TUO (Kriminalita na Ostravsku)

2. místo – Pavel Kukuliač // VŠB-TUO (Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku)

3. místo – Mgr. Michal Louthan // UP Olomouc (Vztah digitálního modelu reliéfu a síťových analýz při řešení dopravních úloh)

 

Posterová sekce

1. místo – Michaela Novosadová // UP Olomouc (Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563)

2. místo – Beata Czepczorová // VŠB-TUO (Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace) – také získala cenu diváků za nejlepší poster!

3. místo – Martin Tesař // MU Brno (Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap)

Share
Share