GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2013 očima pořadatelů

Ve dnech 9. a 10. května tohoto roku proběhla v Ostravě na VŠB-TUO 16. studentská konference GISáček 2013. Konference, je určená studentům vysokých škol v oblasti geoinformatiky, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Pro studenty je tato akce dobrou příležitostí, jak představit své práce a dovednosti porotě, která je složena ze zástupců soukromého sektoru. Kromě obvyklých kategorií bakalářského, magisterského studia a posterové sekce byla letos nově zařazena dovednostní kategorie pro studenty vysokých škol přímo v prostorách konference a také on-line soutěž pro studenty středních škol.

Účastníci konference GISáček 2013
Účastníci konference GISáček 2013

Vítězem v kategorii diplomové práce se stal Vojtěch Dubrovský s prací „Webová aplikace pro stahování vektorových katastrálních dat“ (VŠB-TUO), v kategorii bakalářské práce Karel Macků s prací „Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice“ (UPOL) a v posterové sekci Martin Panák s posterem „Využitie nástrojov pre rádiometrickú korekciu digitálneho obrazu DPZ“ (Univerzita Komenského v Bratislave). Kompletní výsledky jsou dostupné on-line. Celkem se soutěže zúčastnilo 42 studentů v kategorii bakalářské a magisterské práce z 11 univerzit. V pátek 10. května proběhl pro zájemce seminář s názvem Introduction to C#. Pořadatelé by rádi touto cestou poděkovali porotě a partnerům konference, kteří věnovali do soutěže zajímavé ceny pro studenty.

Za organizátory Pavel Švec
Institut geoinformatiky VŠB-TUO

Share
Share