GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2015 – výsledky soutěže!

Minulý týden se na VŠB-TUO konal již 18. ročník tradiční a téměř snad legendární soutěže GISáček. „Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací.“ – takto ji prezentují organizátoři. Konference GISáček je však mnohem víc, než jen soutěží nejlepších prací v oblasti GIScience za uplynulý rok. GISáček je pojem, který patří ke stálicím na našem malé geopoli. 

Jak to tedy letos dopadlo? Zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

Diplomové práce:

  1. Jan Šarata (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
  2. Jindra Marvalová (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
  3. Karel Macků (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy

Bakalářské práce:

  1. Dávid Mach (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku.
  2. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
  3. Juraj Struhár (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

Dovednostní soutěž

  1. Jaroslav Horáček
  2. Veronika Tupá
  3. Jana Cigánová

 

Share
Share