GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2020 (pozvánka)

Tradiční konference GISáček (18. března 2020) je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Stejně jako v předchozích letech bude konference součástí Sympozia GIS Ostrava 2020, které bude probíhat ve dnech 18.3.-20.3.2020. Všichni aktivní účastnici se mohou zdarma tohoto sympozia zúčastnit.

Program

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice a Polsku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Prezentace budou akceptovány v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Pro autory

Konečná uzavírka abstraktů: 5.3.2020. K aktivní účasti je nutná registrace referátu. Vaše prezentace by měla trvat 10 minut. K dispozici je datový projektor, laserové ukazovátko a PC s MS Office 2010 a Adobe Acrobat Reader. Abstrakty přijatých příspěvků budou publikovány v online sborníku.

Share
Share