GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2021 (výsledky)

V pátek, 19. března 2021 se konala tradiční studentská soutěž GISáček, která se letos musela netradičně konat online. Soutěž pořádá katedra geoinformatiky VŠB-TUO a letos se jí účastnilo 10 studentů v bakalářské sekci a 4 v magisterské sekci. V bakalářské sekci měla nejsilnější zastoupení Univerzita Karlova s šesti reprezentanty, následovala domácí VŠB se dvěma a po jedno měla Masarykova univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V magisterské sekci byl z každé univerzity jeden zástupce – tedy domácí VŠB, UP Olomouc, UK Praha a UPJŠ Košice. Jednotlivé prezentace sledovalo okolo padesáti posluchačů a i když se občas objevily drobné technické potíže, tak celá akce proběhla velmi úspěšně. Z pohledu člověka, který sám na GISáčkovi „soutěžil“, před cca 15 lety musím velice pozitivně hodnotit opravdu vysokou kvalitu jednotlivých příspěvků. Za zajímavost také stojí fakt, že skoro všichni účastníci magisterské sekce, jsou již na doktorském studiu, nebo se na něj chystají. GISáček si dlouhodobě drží kvalitu a daří se mu ukazovat široké spektrum studentského výzkumu na často rozdílných GIS/kartografických pracovištích v Česku i Slovensku. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že příští rok, se již opět setkáme v Ostravě osobně. 

Děkujeme organizátorům a gratulujeme oceněným!

Výsledky:

Bakalářská sekce

  1. místo Rostislav Berka (UK): Využití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavou
  2. místo Jakub Dvořák (UK): Využití hlubokého učení pro mapování vegetace na horní hranici lesa z dat dálkového průzkumu
  3. Veronika Rusá (UK): Historický vývoj Králodvorského zámku pomocí geoinformačních metod

Magisterská sekce

  1. místo Tereza Nováková (UPOL): Kvantifikace evapotranspirační a ochlazovací funkce vegetace prostředky DPZ v Olomouci a okolí
  2. místo Daniel Paluba (UK): Korekce lokálního dopadového úhlu SAR dat pro analýzu časových řad: metoda specifická pro krajinný pokryv
  3. místo Martin Zajac (VŠB-TUO): Časopriestorová analýza dát zo sociálnych sietí vo vzťahu k verejnej doprave
Share
Share