GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček letos v angličtině!

22. března 2017 se bude na půdě VŠB-TUO v prostorách Nové Auly konat již 20. ročník studentské konference GISáček. Tato konference je soutěžní a mohou se zúčastnit všichni studenti z oblasti Geověd. Studenti budou prezentovat své bakalářské nebo magisterské projekty před porotou složenou z odborníků z akademické i soukromé sféry a získají zpětnou vazbu na jejich prací od odborníků. Budou mít, jako již tradičně, příležitost diskutovat o své práci a navázat spojení se zástupci firem. Novinkou je však povýšení konference na mezinárodní úroveň. Konference byla podpořena z fondů Visegrádké čtyřky. Díky tomu se mohou zúčastnit studenti ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a jednacím jazykem bude pouze angličtina.

Nejlepší účastníci budou také odměněni za svou práci. Současně s konferencí GISáček 2017 se koná konference GIS Ostrava 2017. Účastníci budou mít možnost zúčastnit se této konference a rovněž setkat se s předními odborníky z oborů Geověd z celého světa. Všechny konfereční příspěvky budou recenzovány a publikovány v elektronickém sborníku konference.

Žádáme účastníky, aby byli specifičtí při registraci a vytváření abstraktu! Abstrakt by neměl být delší než 500 slov a konferenční příspěvek by měl být napsán na 6 – 10 stran. Účastníci budou informováni o přijetí abstraktů a budou jim poskytnuty pokyny k tvorbě konferenčního příspěvku!

Důležité termíny:

  • Abstrakt a registrace do 31. 1. 2017
  • Konferenční příspěvek do 5. 3. 2017
  • Prezentace do 20. 3. 2017
  • Konference GISáček 2017 22. 3. 2017

 Těšíme se na vás! S pozdravem za organizační tým Jan Tesla.

v4

Share
Share