GISportal
Jedeme i díky Vám

GISleaks, Aneb víme jaký bude program na Geomatice v projektech.

Tradiční konference Geomatika v projektech se blíží a nám se podařilo získat program konference dříve, než bude oficiálně zveřejněn. Na co se tedy můžete těšit?

Aneta Rapaz OTN data hubs: stimulating innovation by improving access to open geographic information
Jan Martolos Traffic accidents spatial data analysis on the road network
Carina Veeckman Evaluating (Geo-) Visualizations in Transport: The Living Lab Approach of Open Transport Net
Lenka Zajíčková From open data to accessible data – case study on public transportation
Tomáš Mildorf SDI4Apps – Pilot Applications Based on Open Data
Stanislav Popelka Using Eye-tracking for evaluation of 3D tematic maps
Pavel Hájek Semantic export from SketchUP
Jan Pacina 3D modelling from a kite – the Sudanese experience
Jakub Havlíček Visualization with 3D modeling of vanished settlement in the Ore Mountains
Václav Čada 20 let v oboru Geomatiky
Karel Janečka CAGI – již 18 let partner veřejné správy na poli geoinformací
Jiří Šíma Nejpřesnější fotogrammetrická měření
Václav Paleček Hodnocení přesnosti dat leteckého laserového skenování v CHKO Žďárské vrchy s důrazem na skalní objekty
Václav Paleček Možnosti tvorby pasportu uměleckých děl v rámci Masarykovy univerzity
Vladimír Brůna „FreeStyle“ v Abúsíru. Dokumentační metody v egyptské archeologii.
Ondřej Malina Historická krajina v laserovém světle a vybrané kroky v procesu jejího archeologického poznání
Arnošt Müller Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Přísečnice
Ján Sládek Tvorba 3D modelu prelatúry benediktínskeho kláštora Rajhrad
Martina Vichrová 3D model zámku Hradiště
Petr Holota Aproximativní reprezentace Legendreových funkcí prvního a druhého druhu při konstrukci Galerkinovy matice a modelování gravitačního potenciálu Země v systému elipsoidálních souřadnicích
Cyril Ron Geomagnetické excitace orientaci zemské osy v prostoru
Josef Sebera Sféroidalní modely gravitačního pole asteroidů Bennu a Castalia
Pavel Václavovic Kombinované řešení systémů GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou
Martin Pitoňák THE EFFECT OF TOPOGRAPHIC AND ATMOSPHERIC MASSES ON INVERSION OF SATELLITE THIRD-ORDER GRAVITATIONAL TENSOR ONTO GRAVITY ANOMALIES – CASE STUDY FOR EUROPE
Eliška Hamáčková Non-singular expressions for the spherical harmonic synthesis of gravitational curvatures in a local north-oriented reference frame
Alena Vondráková Autorské právo & Open data
Michal Med Rozšiřování schémat INSPIRE pro národní potřeby
Jaromír Rokusek Atom feed jako INSPIRE stahovací služba
Jindra Marvalová Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
Rostislav Nétek Koncept open source aplikace pro podporu rozhodovacích procesů IZS
Vendula Hejlová Využití eye-trackingu v bezdrátových senzorových sítích
Jitka Doležalová Sequential Color Schemes Generator 1.0: nástroj pro tvorbu barevných stupnic
Michal Kepka Taxonomie pro třídění webových mapových aplikací
Share
Share