GISportal
Jedeme i díky Vám

GISMentors pořádají další kolo kurzů otevřených nástrojů pro GIS – GRASS GIS a QGIS (PR)

V termínech 17.-18.4.2015 a 24.-25.4.2015 proběhne jarní kolo školení GISMentors zaměřené na nové a začínající uživatele populárních GIS platforem s otevřeným zdrojovým kódem (open source) GRASS GIS a QGIS. Školení proběhnou v prostorách APS v Brně.

Populární program QGIS umožňuje efektivně pracovat s geografickými daty, například s katastrem nemovitostí, územně plánovacími a analytickými podklady, územními plány, družicovými a leteckými snímky a dalšími rastrovými a vektorovými daty. Vedle souborových formátů podporuje QGIS připojení webových mapových služeb (standardů OGC) nebo zobrazení dat uložených v externích databázích (PostGIS, SpatiaLite, Esri File Geodatabase, …). Data lze rychle a efektivně stylovat na základě jejich atributových hodnot, editovat jejich atributy i měnit geometrii geoprvků.

Prostředí programu QGIS
Prostředí programu QGIS

QGIS obsahuje množství rozšiřujících zásuvných modulů třetích stran, které mu dodávají chybějící funkcionalitu. V prostředí QGIS lze rychle a efektivně vytvářet tisknutelné výstupy. QGIS je otevřený software, což v praxi znamená, že jeho licence umožňuje jeho volné používání, bez nutnosti investice dalších finančních prostředků nebo pravidelných licenčních poplatků.

GRASS GIS je jedním z nejstarších programů pro práci s geografickými daty, nepřetržitě vyvíjeným od roku 1982. Za tu dobu GRASS prošel několika zásadními změnami svého uživatelského rozhraní. I když v nejnovější verzi systému GRASS není potřeba psát jednotlivé příkazy do prostředí terminálu a lze jej ovládat plně pomocí myši a ikon, je původní textové rozhraní zachováno pro efektivnější práci pokročilých uživatelů (power users). GISMentors začátečnický kurz je nicméně zaměřen čistě na ovládaní systému pomocí grafického uživatelského rozhraní, tzv. GUI.

Prostředí programu GRASS
Prostředí programu GRASS

GRASS obsahuje na 500 samostatných modulů pro efektivní práci s rastrovými a vektorovými daty. GRASS je zaměřen na skutečnou práci s daty, jejich analýzu a odvozování nových datových sad nad zdrojovými daty. GRASS je navržen pro práci s masivními objemy dat, v nejnovější verzi došlo k několika zásadním zlepšením v kódu obsluhujícím správu vektorových a rastrových dat. GRASS podporuje práci také s 3D daty i časovými řadami, obsahuje nástroje pro dálkový průzkum Země stejně jako pro zpracování dat z laserového skenování.

I když je GRASS stále považován poněkud mylně mezi desktopovými programy za dinosaura určenému k vyhynutí, svými schopnostmi a možnostmi se vyrovná nebo dokonce předčí srovnatelné desktopové alternativy.

GISMentors je sdružení školitelů a konzultantů, které se zaměřuje na software s otevřeným zdrojovým kódem pro práci s geografickými daty (Free Software and Open Source for Geospatial). Nabízíme školení pro skupiny i individuální konzultace v oblasti open source GIS pro začátečníky i pokročilé, pro uživatele desktopových programů či pro programátory potřebující automatizovat své pracovní procesy, “databázisty” pracujícími s masivními objemy dat i programátory webových mapových aplikací.

Share
Share