GISportal
Jedeme i díky Vám

GoGoGozo – Field-based learning: multidisciplinary mobile mapping methods

Na desať dní na prelome marca a apríla 2015 sa 6 študentov medzinárodných rozvojových štúdií, geoinformatiky a regionálnej geografie z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zúčastnilo na medzinárodnom projekte GoGoGozo. Ten sa konal na druhom najväčšom maltskom ostrove Gozo a olomoucká výprava sa ho zúčastnila po prvýkrát.

Ďalšími účastníkmi boli študenti a vyučujúci z univerzít v Manchestri, Warwicku, Utrechte a miestni študenti z Malty. Desaťdňový pobyt na ostrove Gozo mal za cieľ priniesť nové nápady na hravé metódy výuky do geografických odborov. Samotná náplň predstavovala sériu teoretických prednášok zameraných na špecifiká ostrovnej geografie či environmentálne problémy týkajúce sa ostrovov. Keďže hlavná téma projektu bola „playful geography“, dlho sme v laviciach univerzitného kampusu nesedeli. Tím vyučujúcich z piatich zúčastnených univerzít nám pripravil tri praktické úlohy, ktoré sme plnili počas troch dní. Celý ostrov s plochou okolo 70 km2 sa tak pre nás stal na tri dni hracou doskou. Snáď najzaujímavejšia bola úloha spojená s mapovaním vôní a pachov. Neraz sa mladí prieskumníci dostali do komicky vyzerajúcej situácie, kedy privoniavali k odpadkovému košu alebo iným nevábnym veciam. Ako sme boli inštruovaní pred samotným mapovaním vôní pachov, bolo potrebné sa zbaviť ostychu a vyjsť z našej „comfort zone“. Pri tomto druhu výskumu sme zažili asi najviac komických a zábavných situácií.

Každý zo siedmich tímov mal pred odchodom na Gozo zvolenú tému, ktorú mal na ostrove skúmať. Na záver projektu každá skupina prezentovala svoje výstupy a tematickú hru vzťahujúcu sa ku výskumnej téme. Na projekte boli skúmané témy ako mýty a legendy, národná identita, jedlo či pozorovanie. Členovia jednotlivých tímov boli vyberaní vopred tak, aby boli zastúpené jednotlivé univerzity a akademické pozadie účastníkov čo najpestrejšie. Bolo bežné, ak spolu pracovali študenti geografie, mediálnych štúdií či dizajnu hier. Tým sa mali zabezpečiť zaujímavé výstupy a prístupy k výskumu, čo sa dozaista podarilo.

Prvý rok účasti olomouckých študentov na tomto projekte priniesol aj poznanie spôsobu myslenia študentov zo „západných“ univerzít. Ako sme sa všetci šiesti účastníci zhodli, študenti z Manchestru či Utrechtu dokázali viesť intenzívne a hlboké diskusie na podnety a otázky, nad ktorými by nás asi ani nenapadlo premýšľať. Toto porovnanie nám ukázalo, že v Olomouci nie sme vedení k analýzam a hľadaní súvislostí, ale skôr je vyučovanie zamerané na fakty a znalosti. To sa ukázalo aj pri kvíze znalostí, kde sme v geografických znalostiach excelovali. Filozofovať  je síce pekné, ale študent geografie by mal určite vedieť, že Lesotho neleží v Latinskej Amerike a ani nie je mesto v Afrike.

Prínosná bola účasť na projekte s rôznorodým obsadením aj z pohľadu získania skúseností s prácou v medzinárodnom tíme. Terénne cvičenie bolo realizované ako súčasť trojročného projektu s názvom „Field-based learning: multidisciplinary mobile mapping methods“.  Ten koordinuje Univerzita v Manchesteri, ktorá patrí nielen v oblasti geografie, medzi desať najlepších pracovísk v Európe. Na Univerzite Palackého v Olomouci projekt koordinuje Katedra rozvojových štúdií.

 Lenka Putalová a Michael Bolha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Share
Share