GISportal
Jedeme i díky Vám

Hackathon s Lékaři bez hranic v Plzni

O víkendu 11. – 13. října se v Plzni uskuteční úplně první hackathon Missing Maps v Česku. Česká a slovenská komunita dobrovolníků dělá skvělou práci na mapathonech, ale teď chceme společně posunout mapování na novou úrvoveň. Takže pokud jste vývojáři, gisáci, ux/ui a další specialisté neváhejte se přihlásit

Výzvy

 1. Detekce mraků na satelitních snímcích
  1. Nástroj pro automatizované rozpoznávání mraků na satelitních snímcích.
 2. Detekce rychle rostoucích obydlených oblastí
  1. Nástroj pro detekci změn na satelitních snímcích – příkladem jsou uprchlické tábory Rohingů v Bangladeshi, kde není potřeba správně identifikovat jednotlivé budovy, ale je třeba určit, zda se jedná spíše o budovy nebo o stromy.
 3. Vizualizace nově zmapovaných oblastí během akcí Missing Maps (např. mapathonů)
  1. Nástroj pro detekci změn v OSM, který zpracuje vektorizovaná data a pomůže nám znázornit, jak rychle jsou mapovány dané oblasti a které objekty (cesty, budovy) byly přidány za určitou dobu.
 4. Poloautomatické rozpoznání budov v okolí kliknutí myši
  1. Najít všechny budovy v oblasti bývá často velmi náročné a jejich poloautomatické rozpoznávání by mohlo mapařům velmi urychlit a zefektivnit práci. Takovýto plugin pro JOSM by měl rozpoznat budovu po kliknutí doprostřed objektu, obkreslit ji a otagovat. To může mapařům ušetřit až 5 kliknutí na každé budově!
 5. Nástroj na spojování bodů zájmu
  1. V terénu často sbíráme data (např. lokace a jména zdravotnických center). Postup pro nahrávání těchto dat do OSM ve větších dávkách je v tuto chvíli velmi zdlouhavý a neumožňuje snadno ve větších dávkách nahrávat, porovnávat a vkládat větší množství bodů.
 6. Obohacení Kobo/ODK o existující data v OSM k zamezení dvojité klasifikace
  1. Aktuálně je situace taková, že naše MSF týmy používají pro sběr dat hlavně Kobo nebo ODK, které jsou oblíbené pro jejich snadné používání. Bohužel Kobo ani ODK nemá rozhraní pro mapy, ze kterých by bylo možné zjistit, zda data, které sbírají, jsou již na OpenStreetMap. To někdy způsobí, že se sbírají data, které už na mapě jsou. Jak tomu zabránit?
 7. Integrace MapSwipe 2.0 a OSM
  1. Řešení, které umožní přenos dat o budovách z Mapswipe 2.0 do OSM.
 8. MapSwipe analytics – nalezení nejlepších přispěvatelů
  1. Vylepšení pro MapSwipe analytics, které zobrazí žebříček nejproduktivnějších uživatelů či skupin.
 9. Nalezení reprezentativních vzorků populace na základě dat z OSM
  1. Vždy, když organizujeme průzkum, používáme náhodné vzorkování pro určení rodin či osob, které se ho zúčastní. Dnes na to používáme Qgis, jehož používání je bohužel velmi komplikované pro uživatele, kteří nepracují s GISem. Bylo by možné vymyslet způsob, jak to provést rychleji a jednodušeji přímo na základě dat z OSM?
 10. Optimalizace procesu pro mapování rozlehlých oblastí (např. celých států)
  1. Příští rok chceme zmapovat celou Středoafrickou republiku. Je to obrovská oblast a není jediná, kterou chceme zmapovat. Cílem je najít nejefektivnější způsob, jak to provést.
Share
Share